12.03.2018

Хакер / Hacker

Хакер / Hacker – Дума на деня – EVS Translations
Хакер / Hacker – Дума на деня – EVS Translations

Както е добре известно, централата на Facebook е разположена в град Менло парк, Калифорния, а адресът на кампуса е на улица с прелюбопитното име Hacker Way (хакерски начин). Да, в първия момент може да ви прозвучи като ирония или игра на думи, но всичко си идва на мястото, когато разгледаме внимателно етимологията на думата hacker (хакер).

Тя произлиза от глагола to hack (накълцвам, нарязвам), появява се в английския език, а първата ѝ употреба в писмена форма е през 1398 г. в превода на Джон Тревиза на ранната енциклопедия De Proprietatibus Rerum (За свойствата на нещата) със значение „инструмент за рязане на дървесина“.

Два века по-късно терминът е използван за пръв път при назоваването на човек, който сече дървета, или секач, както пише Матю Сатклиф през 1593 г. в творбата си Practical, Proc., & Lawes of Armes: „Нашите изявени секачи или хакери (hackers) по улиците на Лондон, рядко посичат враговете“.

И макар да не е задължително един добър дървосекач да е убиец, думата много бързо навлиза в жаргона и се използва за наименуване на агресивни крадци и убийци, както е записано в творбата на Робърт Бъртън The anatomy of melancholy (Анатомия на меланхолията) от 1621 г.: „Обикновен хакер или известен крадец“.

В Железопътния клуб за технически модели на Технологичния институт в Масачузетс терминът първоначално се отнася до „боравене с машините“, както пише в протоколите от заседанието през април 1955 г.: „Господин Еклес изисква от всеки, който работи с електрическата система или хакерства в нея, да изключва захранването, за да избягва изгарянето на бушоните“, а терминът hack е дефиниран в речник на клуба през 1959 г. като „нещо, направено без конструктивна цел; начинание, предприето на базата на лоша самопреценка; мултипликатор на ентропия“, в момент, когато Масачузетския технологичен институт печели известна популярност с шеги, включващи телефонни хакери, документирани в студентския вестник през 1963 г.: „Хакерите постигнаха такива неща като свързване на всички линии между Харвард и Масачузетския технологичен институт или провеждане на междуселищни разговори за сметка на местна радарна инсталация.“

През 1965 г. Уилям Д. Матюс от Масачузетския технологичен институт открива слабо място в управлението на операционната система CTSS на компютъра IBM 7094, което позволява да се открият паролите на системата, а 3 години по-късно, отново в Масачузетския технологичен институт, но този път в метеорологичния му отдел и по-точно в дисертацията на Томпсън „Нестабилност на някои зависими от времето потоци“, за пръв път е употребен изразът computer hacker (компютърен хакер): „В.Б. Акерман се притече на помощ, когато машината отказваше да сътрудничи. Много други компютърни хакери също откликнаха със съвети.“

Терминът, предназначен първоначално да назове всеки ентусиаст, който се интересува от компютърни системи, много бързо се превръща във важен елемент от речника на компютърните маниаци, а през 1984 г. вестник Boston Globe определя хакерите като „компютърни откачалки“, а хакерската субкултура като основана на идеята за създаване на софтуер и доброволно споделяне на резултата.

През 1979 г. Кевин Митник, едва 16-годишен, получава неоторизиран достъп до компютърна мрежа, а арестът му през 1995 г. повдига въпроса за хакерството и компютърната сигурност и терминът „хакер“ се сдобива с негативен смисъл.