25.01.2012

Членството в ЕС и автомобилната индустрия в Хърватия

Членството в ЕС и автомобилната индустрия в Хърватия

На Европейската среща на върха през декември Европейският съюз и хърватските лидери подписаха Договор за присъединяване на Хърватия към ЕС. След наскоро провелия се в Хърватия референдум относно членството на страната в ЕС изглежда, че мнозинството хърватски граждани искат да се присъединят към Европейския съюз, като това присъединяване е запланувано за 1 юли 2013 г.

И така наборът от официални езици на ЕС ще нарасне с още един.

С цел да се намалят разходите за писмен и устен превод, някои европейски дипломати неофициално предложиха да бъде приет един общ език, хибрид между хърватски, сръбски, босненски и черногорски. Този език няма да бъде променян, когато други западнобалкански страни влязат в ЕС. Такива предложения обаче се смятат за несъвместими със законодателството на Европейския съюз.

Приемането на хърватския като официален език в Европейския съюз ще има за резултат чувствително повишаване на необходимостта от преводи също така и за някои промишлени отрасли, тъй като това ще доведе до нуждата от превод на цялата документация, придружаваща продуктите, продавани в Хърватия.

Как членството в ЕС ще се отрази на автомобилната индустрия в Хърватия?

Автомобилният сектор в Хърватия може да бъде привлекателен за чужди инвеститори.

Основни предимства на хърватския пазар:

 • ценова конкурентоспособност
 • географска близост до пазарите
 • силни традиции
 • квалифицирана работна ръка

Хърватски автомобилен клъстер:

 • основан: декември 2006 г.
 • 50 компании членки
 • обща заетост: повече от 6 000 служители
 • общ оборот за 2010 г.: 420 млн. евро
 • изнася 90 % за страни/региони от Западна Европа
 • членове на клъстера: производствени фирми, инженерингови дружества, институции за научни изследвания и развитие
 • пазари за износ: Германия, Австрия, Италия, Франция и др.
 • основни клиенти: BMW, Bentley, Ferrari, Ford, Mercedes, Opel, Renault, Peugeot, Scania и Volkswagen Group.

Сред клиентите на клъстера са най-големите фирми на световния автомобилен пазар.

От 1 юли 2013 г. всички компании от автомобилната промишленост, предлагащи продуктите си в Хърватия, ще бъдат длъжни да предоставят превод на хърватски на продуктовата си документация.

Това ще окаже влияние върху стратегиите за глобално съдържание на компаниите, които искат да се възползват от членския статут на Хърватия в ЕС.

Ако имате нужда от преводи за автомобилната индустрия или необходимост от преводи на документи за собственост, автокаско, застраховки, авточасти, инструкции за безопасност, автомобилни наръчници, договори за лизинг, договори за покупко-продажба, сервизно обслужване, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви в автомобилната индустрия, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.