01.10.2018

Риск / Hazard

Риск / Hazard – Дума на деня - EVS Translations
Риск / Hazard – Дума на деня – EVS Translations

Днешната дума е причина за създаването на насоки за здравословни и безопасни условия на труд и ако не друго, поне трябва да ни накара да бъдем по-внимателни. В много професии, както и в ежедневието, се изправяме пред различни препятствия: някои са по-тежки от други, някои са по-лесно предотвратими, но всички те са част от днешната дума ‒ hazard (опасност, риск).

Макар че думата може да се проследи обратно до старофренската дума hasard, която означава игра със зарове, истинският произход на термина е неизвестен. Съществуват теории, че навлиза в стария окситански език (azar) (език, говорен през средновековието в днешна Южна Франция и части от Испания) от арабската дума yasara, със значение „играя на зарове“, или от арабската дума al-zahr, която означава самите зарове. Точно чрез тази игра думата навлиза в английския език, като първото ѝ споменаване е от около 1300 г. в рицарския роман Havelok the Dane (Хавелог Датчанинът), където пише следното: „Играя игра, наречена hazard, а римляните отчитаха резултата.“

Като се има предвид, че много аспекти от игрите със зарове са свързани със случайността, любопитно е, че от име на игра, думата hazard започва да се отнася за събития извън тази сфера и навлиза в ежедневието. Без задължително да означава нещо негативно, тази употреба, възникнала през 1340 г. и документирана в Ayenbite of Inwyt (Книга за пороците и добродетелите), просто предполага риск или непредвидимост на резултата.

Като променя смисъла си от неутрален към негативен, думата до началото на 16 век вече носи негативната конотация, която се е запазила до голяма степен и до днес. Тя е употребена в този смисъл за пръв път през 1502 г. в превод на творбата на Жак дьо Бурбон The begynnynge and foundacyon of the holy hospytall (aka The Order of Malta), където той пише: „Той видя как земите му бяха завладени от враговете и дори съществуваше опасност за живота му. От друга страна, като обмисляше възможността да превземе града, той се уплаши за съдбата на съгражданите си. Те щяха да се нахвърлят един срещу друг при разпределянето на плячката и щеше да се появи риск (hazard) от война.“ Ето, точно тази конкретна употреба слага началото на изрази като риск от война, риск от трудови злополуки и риск от географското разположение.

Като утвърждава допълнително концепцията за риск от разположението, напоследък сме свидетели как терминът започва да се прилага и към правилата в спорта. Първият пример за това може да се види в книгата на Хенри Хауърд от 1583 г. със заглавие Defensative, в която той пише: „Кой може да каже до какви случайни рискове ще доведат топките за тенис?“ (по същество това се отнася за границите). 15 години по-късно терминът започва да се отнася за билярда, когато Джон Флорио пише в A Worlde of Wordes: „Дупка или риск на билярдната маса.“ Почти век и половина по-късно, през 1744 г. терминът е възприет и в голфа, когато списание Scots Magazine публикува статията със заглавие „Закони при играта на голф“, като единият закон гласи: „Вземете топката, поставете я зад случайността и се пригответе за първия удар.“

Концепцията за думата като за нещо, което има граници, както и концепцията за риска и потенциалния негативен резултат, определно я превръщат в, така да се каже, „рискова“ дума, която често е асоциирана и с рискована работа. Когато става дума за рискована работа заради хилядите природни рискове (височини, движещи се обекти, шум и т.н.), или тези, свързани с оборудването (електричество и електрически уреди) и опасни химически вещества (азбест, разтворители и т.н.), строителните площадки често са смятани за най-опасните места, където се случва една на всеки пет смъртоносни трудови злополуки в ЕС, а в САЩ представляват 17% от злополуките на работното място, въпреки че на тях работи само 6% от работната сила.

За да се справите най-добре с тези опасности, има няколко стъпки, които можете да предприемете, като например запознаване с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, носене на необходимото защитно оборудване по време на работа и непрекъснато внимание какво става около вас.

Или както се казва, грам профилактика струва килограм лечение и ничие здраве не трябва да бъде подлагано на риска от случайното подреждане на заровете.