03.10.2013

Усложненията преди “да”

Хомосексуални бракове
Хомосексуални бракове – правни рамки, емблематични дела и промени в Закона за зашита на брака в САЩ

През последните няколко десетилетия, както и в близко бъдеще, браковете между хомосексуалисти се превърнаха и ще продължат да бъдат горещо дискутирана тема в САЩ. Като се абстрахираме от личното мнение по въпроса, какво означава продължаващата правна битка между отделните лагери за обикновените хора? За добро или лошо вече размитите законодателни и правни рамки стават все по-неясни поради получилите широка гласност скорошни дела, разглеждани от Върховния съд на САЩ – Холингсуърт срещу Пери (2013 г.) и САЩ срещу Уиндзор (2013 г.).

Ето защо:

  •  В Холингсуърт срещу Пери (2013 г.) се набляга на факта, че защитниците по случая нямат правно основание да заведат своето дело. По същество последствието от решението е да се потвърди предходното решение на федералния районен съд на САЩ, според което калифорнийският Проектозакон 8 за забрана на хомосексуалните бракове е неконституционен съгласно определението за равнопоставеност в Поправка 14. Така че в щатите, които са приели закони за легализиране на хомосексуалните бракове, те вече се считат за валидни.
  •  Делото САЩ срещу Уиндзор (2013 г.) е във връзка с Част 3 от Закона за защита на брака от 1996 г., който забранява на партньори от един пол да се възползват от предимствата на федерално санкционираните бракове. Част 3 е обявена за противоконституционна въз основа на това, че нарушава клаузата за надлежен процес на Петата поправка, като лишава лица от право на живот, свобода или собственост без надлежен законов процес. Освен горепосоченото утвърждаване на законите, приети в отделните щати, това решение принуждава федералното правителство да предостави на хомосексуалните бракове същите права и ползи, както на хетеросексуалните двойки.

Тези решения със сигурност помагат да се промени динамиката на спора. Въпреки това, както посочихме по-горе, въпросът за хомосексуалните бракове далеч не е разрешен. Макар че понастоящем има 13 щата (включително окръг Колумбия), които регламентират законово хомосексуални бракове и 8 щата, където се признава съжителството между партньори от един пол, по-голямата част от щатите (38) определят брака като съюз между мъж и жена, а 32 от тях понастоящем приемат изменения в щатските конституции, които забраняват еднополовите бракове. В крайна сметка това създава напрегната и напълно разбираемо объркваща атмосфера за поддръжниците и опонентите на еднополовите съжителства.

Но остава отвъд съмнение фактът, че Върховният съд променя ключова част от Закона за защита на брака, давайки право на еднополовите двойки да кандидатстват за щатско гражданство на партньори с различна националност. След решението на Върховния съд Министерството на вътрешните работи на САЩ декларира, че Имиграционните служби вече ще разглеждат молби за виза от еднополови двойки, така както и при хетеросексуалните партньори. Това скорошно решение на Върховния съд ще засегне повече от 26 000 еднополови двойки с различни националности.

Макар че това със сигурност не е края на борбата за права на хомосексуалистите, това е важна стъпка. Ако подготвяте Вашите документи за граждански брак или кандидатстване за виза, EVS Translations с удоволствие ще Ви помогне в този процес.
EVS Translations е фирма за преводи, сертифицирана по ISO, DIN, ATA и FPAL.

Предлагаме заверени и легализирани преводи  на Вашите документи за граждански брак или кандидатстване за виза. Не сте сигурни, че се нуждаете от заверка и легализация? Спестете пари, като ни се обадите, преди да поръчате нещо, от което не се нуждаете.