23.08.2018

Хонконгската фондова борса и английския език

Хонконгската фондова борса и английския език - EVS Translations
Хонконгската фондова борса и английския език – EVS Translations

Някои наричат времето, в което живеем, Презокеанския век. Макар подобни изявления да са изключително широки и тъй като още не сме стигнали дори до 20те години на века, няма спор, че по отношение на общия размер на пазара, неговия растеж и развитие страните от Азиатско-тихоокеанския регион определено имат все по-голямо присъствие в глобалната икономика.

Както може да се очаква, най-големият потенциален играч е Китай. Въпреки че се очаква Китай да стане особено сериозен участник, възникват въпроси за това дали фондовата борса на континентален Китай е готова и способна да се справи със светлината на прожекторите. Тъй като тези въпроси все още не са разрешени, перлата на Китай – Хонконг изглежда е в състояние да отвори вратите за Китай към останалата част от финансовия свят.

С пазар на ценни книжа, който има 150-годишна история, и фондова борса, основана за пръв път през 1891 г., Хонконг разполага с необходимите размери и структура, за да се справи с подобно мащабно начинание. Що се отнася до пазарна капитализация, Фондовата борса на Хонконг е третата по големина в Азия (30 милиона EUR), както и най-бързо разрастващата се, предлагайки над 2100 листинги от Хонконг, Китай и Азиатско-тихоокеанския регион. От гледна точка на структура Хонконг поддържа строг регулаторен режим, международни стандарти за корпоративно управление и установена правна система: не е изненадващо, че Хонконг печели № 1 локация за първично публично предлагане през 5 от последните 9 години.

Привличането на международни финанси обаче е само половин решение – другата половина се състои в предлагането на достъп до пазара на континентален Китай. Хонконг постига това перфектно съчетание чрез програми като Stock Connect, която свързва и позволява задгранична търговия с акции на борсите на Шанхай и Шънджън, и Bond Connect, която предоставя международен достъп до междубанковия пазар на ценни книжа. В допълнение към предлагането на достъп до континенталния пазар Хонконг се превръща най-мащабната локация за листинги на дружества от континентален Китай, набирайки 6 трилиона HKD от 1993 г. до момента.

Макар и това да звучи като страхотно съвпадение, удовлетворително и за двете страни, има лека уловка. При преглед на Правилата и насоките за листинги на Фондовата борса на Хонконг, особено на Глава 18 (Финансова информация), борсата ясно заявява следното за обявените дружества: Докладът на директора, одиторските доклади, годишните счетоводни отчети (включително консолидираните финансови отчети) и където е приложимо – обобщеният финансов отчет, трябва да са на английски език и да са придружени от превод на китайски език или да са изготвени на китайски език и придружени от превод на английски език.“

За разлика от изискванията за публично предлагане в Шънджън, съгласно които докладите трябва да са на китайски език и които поясняват, че при наличието на разлики между документите на китайски и английски език ще се взима предвид само китайският вариант, това изискване за английски език в Хонконг би могло да представлява сериозно препятствие за дружества, които нямат навика да осигуряват документация на английски език, като например страни от Азиатско-тихоокеанския регион или от континентален Китай, които искат да се предлагат публично в Хонконг. И обратното, за дружества, които вече се предлагат на борсата, при наплива от внимание върху Хонконг това може да представлява възможност за усъвършенстване на преведените корпоративни доклади на английски език с цел потенциално привличане на нови клиенти и инвеститори.

Разбира се, при преводите на финансови отчети и счетоводство – изключително важен канал за изграждането и поддържането на репутацията на дружеството ви, от изключително значение е да разчитате на доставчици на езикови услуги, които са доказани, опитни и имат готовност да персонализират услугите си спрямо вашите нужди.

EVS Translations и неговите вътрешни преводачи на английски и китайски език в областта на финансите и проектни мениджъри с удоволствие ще ви посъветват във връзка с проекта ви за превод в областта на финансовото отчитане.

В продължение на над 25 години преводаческата компания с офиси по целия свят и вътрешен екип от 150 преводачи и проектни мениджъри превежда годишни отчети за публично предлагани дружества, банки и одиторски фирми. В допълнение към годишните доклади ежедневната работа на компанията включва годишни финансови отчети, доклади за риска, интегрирани доклади, доклади за финансов и правен анализ (due diligence) и тримесечни доклади.

Искате да научите повече за начина, по който EVS Translations може максимално да се възползва от терминологичните и софтуерните си решения в полза на публично предлагани дружества на Фондовата борса на Хонконг?