14.05.2013

Да счупим касичката – икономиките от БРИК и новият финансов ред

икономиките от БРИК
Да счупим касичката – икономиките от БРИК и новият финансов ред

От своето създаване през 1944 г. Международният валутен фонд (МВФ) и Световната банка формират гръбнака на международните финанси. В продължение на около 70 години системата функционира достатъчно добре, за да осигури стабилност на световния пазар. Но бързият растеж на икономиките от групата БРИК разкрива сериозни проблеми в нормативната рамка на МВФ и Световната банка. Началото на Голямата рецесия през 2009 г. само ускори това разделение между институциите от развитите държави, които поради забавяне на икономиката, бюджетни ограничения и проблеми със стойността на валутите, бяха принудени да ограничат международното финансиране и да укрепят икономиките на развитите държави, изпаднали в криза (като тези в Южна Европа) и развиващите се държави. За да преодолеят предполагаемото изолиране на нововъзникващите и развиващите се икономики от МВФ, държавите от БРИК – Бразилия, Русия, Индия и Китай – предприемат стъпки за учредяване на Банка за развитие, която да отговори по-добре на потребностите на новите пазарни икономики.

На конференцията на БРИК, проведена през март 2013 г. в Дърбан, ЮАР, петте нации (ЮАР бе добавена към големите четири) създават Банка за развитие. Като първата официална институция на обединението, Банката за развитие ще финансира инфраструктурни и технологични проекти в развиващите се държави и ще помага на икономиките на БРИКС да развиват сътрудничество с други нововъзникващи пазари. Стъпката със сигурност заслужава внимание, тъй като практически поставя под въпрос настоящата нормативна власт на МВФ. До известна степен основаването на Банка за развитие на БРИКС дори установява алтернативен световен финансов център, който да преоформи лицето на транснационалното финансиране.

Като се има предвид огромната икономическа сила зад нея, със сигурност може да се очаква, че Банката за развитие ще успее да се наложи. Все пак в държавите от БРИКС живее 43% от световното население и те притежават общ резерв в чужда валута от $4,4 трилиона. С 4% среден годишен растеж на икономиката през 2012 г., петте икономики се представят много по-добре от развитите държави (нациите от G7 са с едва 0,7% среден годишен растеж на икономиката). Както показват данните търговията с и между тези 5 държави нараства значително през последното десетилетие и се очаква да продължи да расте в близко бъдеще. За бизнеса и властите това може да е сигнал за устойчива промяна на финансовия баланс на силите, която може да доведе до допълнителни промени в начина, по който се регулират и реализират световната търговия и финанси. По тази причина международните корпорации и правителства трябва да се адаптират бързо и ефективно към новата реалност.

Те трябва да обърнат специално внимание на конкретните области, които „смазват колелата на търговията” на новите пазари, и на езиците, които се говорят там. Това означава преди всичко да се подбере опитен доставчик на езикови услуги, който може да осигури качествени устни и писмени преводи и услуги по локализация на португалски, руски, хинди, мандарин и останалите единадесет официални езика, които се говорят от нациите от БРИК, за да се гарантира, че дружеството има стабилна основа за уверено настъпление в новите центрове на световната търговия.

Ако търсите качествени  финансови преводи  в областта на банкирането и инвестициите,  EVS Translations  е Вашият идеален партньор, осигуряващ професионални преводи на финансови текстове, за постигане на международен успех.

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.