26.09.2013

Китай / China – Дума на деня

Китай и пътешествениците в кресла

Идън, Хаклут, Хърбърт – преводач, географ, посланик

Съвременен Китай е тема на безброй творби на художествената и нехудожествена литература, но до 16 век страната е била непозната за англоезичния свят. Нещо повече, хората, които нарушават мълчанието и представят Китай на английската аудитория, никога не са стъпвали там.

Смята се, че името Китай произлиза от династията Цин, управлявала страната през 3 век преди новата ера. Задачата да представи Китай на говорещите английски се пада на същия човек, който допринася за това думите алигатор и кану да влязат в английската лексика. Ричард Идън (1520-1576), банкер, алхимик и преводач, популяризира великите испански откривателски пътешествия, като превежда през 1555 година труда “Десетилетия от Новия Свят”. В него  той споменава:”Великият Китай, чиито крал се смята за най-могъщия принц в света”.

Като оставим настрана превода, интересно е кога англичаните започват да пишат за Китай от първа ръка. На сцената излиза Ричард Хаклут (1550 – 1616), считан за първия английски писател пътешественик. Още от детството си той е бил очарован от географията, но ограниченията на възрастта не са му позволили да се отдаде на страстта си. Той успява да осъществи само едно пътуване в чужбина през целия си живот, но то е много продуктивно. През 1583 година той пътува до Париж като секретар на английския посланик. Остава там пет години. Връщайки се в Англия през 1588 година, той възобновява писането на хроники за пътешествията на другите. В труда си “Най-важните плавания, пътешествия и открития на английската нация”, той споменава, че “китайските кораби са с едно платно.”

Третият от плеядата първи писатели пътешественици е бил дипломатът Томас Хърбърт (1606 – 1682). Той пътува много повече от Идън и Хаклут и придружава кралската делегация на Чарлз I до Персия едва 20 годишен. На 28-годишна възраст той публикува “Разказ за няколкогодишно пътешествие в Африка и Азия. Това е първата творба на английски език, в която се споменават необикновените умения в Китай, преди всичко в производството на сатен и порцелан, които остават символи на китайската креативност и до днес. Въпреки всичките си постижения, Хърбърт никога не посещава тази изумителна страна.

Британия през 16 и 17 век е била малка страна, омаломощена от чума и гражданска война, с местен език, все още ограничен в рамките на родните брегове и говорен само от 6 милиона души. Китай е бил мистерия за англоезичния свят тогава и може би все още е.