12.04.2017

Индия / India

Индия
Индия / India – Дума на деня − EVS Translations

Когато мислим за пътешествия, съзнанието ни често ни понася към мистичното и екзотичното, което ни дава възможност да разширим хоризонта си и да изживеем онова, което смятаме за непознато. Може би заради географската си отдалеченост, а вероятно и заради предполагаемото културно разстояние от идеите и нагласите на западния свят, една от мислените дестинации обикновено е Индия. Когато се споменава думата „Индия“, най-често си представяме картини с екзотични подправки, пъстроцветни дрехи, мистицизъм, фестивала на цветовете Холи, йога и британското господство. Но преди да се изгубим в необятността на индийската култура, може би трябва да проучим откъде идва името „Индия“.

Както може да се предположи, имайки предвид древните римски търговски маршрути или завоеванията на Александър Македонски, нашата дума India идва от гръцки през латински. И все пак, действителният произход на думата е значително по-древен. Първият ни досег с място, толкова отдалечено, че да бъде наречено India, е през 5 век пр.Хр.: древногръцкият историк Херодот използва изразите „Индийската земя“ и „Hinduš“, когато изброява териториите, завладени от персийския цар Дарий I. Любопитното е, че всички тези дефиниции идват от една единствена санскритска дума, Sindhu, която, макар и да означава „река“, често е била превеждана със значението конкретно на река Инд. По тази причина в съзнанието на западните хора от 5 век пр.Хр. нататък думата India, поне в буквалния си смисъл, се е отнасяла за всеки, който живее на юг от Хималаите и на изток от река Инд.

И макар да ги наричаме „индийци“ повече от 2500 години, повечето индийци по същото време са наричали земята си Bhāratavarsha (Бхаратаварша). Това име първоначално е споменато в религиозния индийски текст „Вишну-пурана“, където пише: „Страната (varsham) (Варшам), която се простира на север от океана и на юг от заснежените планини, се нарича Bhāratam (Бхаратам); там живеят потомците на Bharata (Бхарата). Преди това името Jambudvipa (Джамбудвипа) е било използвано за назоваване на земята, където се намира Индия. Но като и името Бхаратаварша, това име също произлиза от хиндуистки текстове, които придават религиозно значение на земята.

И макар в по-ново време първата британска колония да е основана през 1618 г., думата съществува в английския език още от епохата на староанглийския. Първото известно споменаване на думата India може да се открие в англосаксонския превод на крал Алфред на творбата на Паулус Орозиус History of the World (История на света, написана в края на 8 век сл.Хр.), където пише следното: Там, където на север се издигат Кавказките планини…се намират границите на Индия. Ако се вгледаме в един текст от Държавните документи на Хенри VIII от 1523 г., ще открием на какво се дължи засиленият интерес на Запада към тази страна: „Злато…донесено от Индия.”