30.04.2020

Инфлуенсър маркетинг / Influencer Marketing

Инфлуенсър маркетинг / Influencer Marketing – Дума на деня - EVS Translations
Инфлуенсър маркетинг / Influencer Marketing – Дума на деня – EVS Translations

Нека започнем с цитат от статия за потребителското доверие, която стъпва на данни от SurveyMonkey: „Доверието стои в основата при извършването на големи покупки при 92% от американците, 89% от британците и 95% от канадците.“ Доверието е от голямо значение, но не само на ниво компания; когато разглеждаме потенциалното взаимодействие с клиентите, установяваме, че когато обмислят покупката на нов браузър например, потребителите са много по-склонни да се доверят на оценката на експерт по софтуерна сигурност, отколкото на мнението на звезда от ситком отпреди 20 години. Простичко казано, сред хаоса от налична информация и идеи, потребителите се доверяват на хора, които знаят за какво говорят, което пък ни отвежда до днешния израз – influencer marketing (инфлуенсър маркетинг).

Като раздробим израза на съставните му части виждаме, че той представя идеята за инфлуенсър, прилагана конкретно към маркетинга. По същество инфлуенсърът е човек, който, чрез популярността си, познания/опит в определена индустрия или присъствие в социалните медии, може да упражнява влияние върху действията на потребителя/клиента. Думата influencer навлиза в английския език през 1664 г. чрез творбата на Хенри Мур A Modest Enquiry into the Mystery of Iniquity, където пише следното: „Главата и упражняващият влияние (influencer) върху цялата църква“ и чрез старофренската дума influence. Тя всъщност е термин в астрологията, означава „излъчване на ефирна енергия от звездите в определени позиции, която въздейства върху характера или съдбата на хората“ и наставката -er, обозначаваща „лице, което има общо със“. Колкото до думата marketing, която, подобно на отглаголното съществително market, навлиза в английския език през 1560 г. чрез старофренската производна дума (market) на латинската marcatus (със значение „сключване на бизнес сделка“), първата й употреба в смисъл на промоция/продажба/реклама на продукт може да се проследи до мартенския брой на списание Harper’s Magazine от 1884 г. „Този маркетинг на доставките отбеляза началото на неговия просперитет“.

Въпреки че възприемаме инфлуенсърите като продукт на социалните медии – което, до известна степен, те наистина са – произходът на инфлуенсър маркетинга ни връща поне век назад във времето. Важен пример, който все още въздейства на аудиторията, е съвременната версия на Дядо Коледа, разработена в началото на 30-те години от Coca-Cola: по същество това е маркетингово усилие да се предизвика емоционален отговор, който води до създаване на емоционална привързаност към марката. Като имаме предвид, че в последния около век сме отишли отвъд простите емоционални стимули при взимането на решение за покупка на стоки, ерата на социалните медии ни позволи да избираме на кого да се доверим, в чие мнение да се вслушваме и чия позиция хармонира най-добре с нашите ценности, а това дава простор за повече инфлуенсъри (и като количество и по отношение на надеждността), ориентирани към пазарни ниши. За някои хора тази пъстра смесица от ревюта, демонстрации и информационно съдържание от личности в социалните медии, първоначално може да са изглежда хаотична и непоследователна, особено когато тя е в контраст с традиционната реклама, но цифрите все по-убедително показват, че доверието е всичко. 63% от потребителите се доверяват на мнението на инфлуенсърите за продуктите много повече отколкото на онова, което марките говорят за себе си; освен това 58% от хората са закупили нов продукт през последните шест месеца по препоръка на инфлуенсър. В сравнение с едва 39% от компаниите през 2018 г., 65% от компаниите през 2020 г. ще увеличат бюджетите си за инфлуенсър маркетинг, като 17% от тях ще изхарчат повече от половината от маркетинговия си бюджет за инфлуенсър маркетинг. Сред онези, които използват инфлуенсър маркетинг 89% отчитат, че възвръщаемостта на инвестицията е или подобна, или по-добра от възвръщаемостта от останалите маркетингови канали. Освен това, ако се чудите кой е безспорният крал в областта на инфлуенсър маркетинга, то това несъмнено е Instagram, като се очаква той да грабне лъвския пай (69%) от тазгодишния бюджет за инфлуенсър маркетинг.