10.10.2018

Институция / Institution

Институция / Institution – Дума на деня – EVS Translations
Институция / Institution – Дума на деня – EVS Translations

Макар че вече писахме за брокерите, заслужава да отбележим, че те не са от един и същи вид. Например, докато мнозина биха имали доверие в брокер, който може да покаже дипломите си, притежава офис и разполага с добре обучен персонал и сътрудници, не са много онези, които са готови да се доверят на брокер, който е разпънал масичка на някой уличен ъгъл и твърди, че притежава необходимата квалификация. Като оставим настрана материалните аспекти като офиса и екипа, до голяма степен това, което разграничава кое е надеждно и кое не, а асоциацията с днешната дума – institution (институция).

Когато използваме днешната дума, особено в икономически смисъл, обикновено си представяме големи корпорации, асоциации, типични за дадена индустрия или дори регулаторни органи, но нашата дума е преминала през различни употреби, които въплъщават смисъла, който сега й приписваме.

Първоначално думата идва от старофренската дума institucion, със значение на „основа или създадено нещо“, произлиза от латинската дума institutionem (в именителен падеж institutio) и означава „разпореждане, споразумение или обучение“. Използвана е за пръв път около 1380 г. в творбите на английския теолог Джон Уайклиф, който пише: „При въвеждането в длъжност или институция той трябваше да разчита на своя бог, както и служителите на епископа, архидяконите и служителите.“ На църковен език това просто означава, че чрез заемане на ръководен пост в конкретното паство, разходите за живот ще бъдат изплащани от църквата.

Запазвайки същото значение „поставяне на основа или установяване“, терминът много бързо излиза от рамките на църковния живот и навлиза в социалната и политическата сфера. В творбата си The Governance of England (около 1460 г.), сър Джон Фортескю прави разграничение между понятията абсолютна и ограничена монархия и пише: „Това друго [царство] започва от желанията и установяването (институцията) на народа на същия принц.“

Освен, че просто означава „основаване, поставяне началото на нещо или асоцииране с определена позиция“, в края на 15 век терминът започва да се променя и да придобива допълнителното значение „подреждане, регулиране на нещо конкретно“, както се споменава в първата от трите средновековните морализаторски пиеси (Mankind) в ръкописа Macro Manuscript: Най-доброто деяние според естествената му подредба (institution).“ (около 1475 г.).

Като продължава тази идея, че институцията е синоним на регулиране, през следващите 50 година, тази „регулация и ред“ се индивидуализират и започват да се схващат като „обучение или образоване на хора с определени позиции“, както споменава Томас Елиът в творбата си от 1531 г. The Book named The Governour: „Малката книга на най-превъзходния доктор Еразъм Ротердамски…озаглавена „Образоването (institution) на един християнски принц. “ “

И накрая, виждаме как концепцията за институцията се…институционализира – в смисъл, че се превръща в утвърден обичай, практика или организация на социалния, политическия или икономическия живот. В превода си на сатиричния социално-политически труд на Томас Мор Utopia (Утопия), Ралф Робинсън през 1551 г. пише в един пасаж, че хората: „Се съгласяват всички заедно на един език, по подобни начини, институции и закони.“

Като обединим всичко това, получаваме група от хора, които се ангажират да поддържат стандарти, както и да получат определена степен на образование/познание в рамките на една добре подредена и поддържана организация, която изпълнява една от основните функции в обществото.

Като се има предвид, че общият размер на финансовите активи във финансовите институции в САЩ е нараснал от под 40 трилиона щатски долара през 2002 г. до над 80 трилиона щатски долара през 2016 г., не е изненадващо, че хората с голямо желание подминават брокера на ъгъла на улицата по пътя им към институционалния брокер.