02.07.2012

Интернационализация и локализация на е-обучение

Локализация на е-обучение
Интернационализация и локализация на е-обучение

Днес е-обучението заема важно място в корпоративното обучение и развитие.

Все по-често компаниите инвестират в опции за е-обучение, тъй като бизнесът осъзнава тяхната ефикасност от гледна точка на разходите в сравнение с традиционните методи за обучение.

За компаниите, които оперират на мултикултурни пазари, професионалната локализация на всички обучителни програми за служители и клиенти носи конкурентно предимство.

Интернационализация на е-обучение

Интернационализация на е-обучението е процесът на създаване на софтуерни приложения за обучение така, че да може лесно да бъдат локализирани за множество различни езици и региони с колкото се може по-малко инженерни промени.

В идеалния случай, при създаването на софтуер за е-обучение, разработчиците на е-обучение трябва да се консултират с експерти в областта на езикови услуги.

Една фирма за преводи, предлагаща пълен пакет от услуги, би трябвало да направи предварителен анализ за локализация на изходното приложение и да определи степента му на готовност за целите на локализацията.

След като анализът е направен, фирмата за преводи би трябвало да препоръча подобрения (изходни материали, търсачки, съдържание, процеси).

Локализацията е следващата стъпка след интернационализацията.

Локализация на е-обучение

Локализацията на е-обучение излиза извън рамките на лингвистичната адаптация, която включва превод и модификация на текстовото съдържание, както и адаптация на техническо и културно ниво.

Техническа локализация

  • Локализация на скрийншотове

  • Локализация на анимация и графични материали

  • Озвучаване и създаване на субтитри

  • Локализация на онлайн оценяването

Културна локализация

Софтуерът за е-обучение трябва да бъде адаптиран спрямо социо-културните и правни изисквания на всеки целеви пазар.

Културната локализация изисква създаването на специфично за страната текстово съдържание и използването на символи и графични материали, характерни за съответната култура.

От съществено значение за ефикасното завършване на пълния процес на локализация на съдържанието за е-обучение са финалната проверка и гарантирането на качеството.

Добре направената локализация за е-обучение намалява разходите, съкращава времето до съответния пазар и осигурява създаването на логично и висококачествено съдържание с учебна цел за глобални обучителни програми.

AlertDriving – компания, базирана в Торонто и предлагаща от няколко години онлайн шофьорски курсове, осъзна недостатъците на лошия превод и локализация на продукта си за е-обучение и за 18 месеца похарчи около $1 милион за преработка на собствената си съществуваща продуктова линия, нагаждайки се към съответните езиковите диалекти и местни навици на шофьорите.

Ние в EVS Translations работим съвместно с клиентите си за сполучливото създаване и адаптиране на съдържанието за е-обучение за световните пазари.

Ако имате нужда от IT, web и софтуерни преводи, или необходимост от преводи на сайтове, всякаква техническа документация, спецификации, SEO оптимизация, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви в IT секторa, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.