06.11.2018

Износители от САЩ – съответствие с разпоредбите, правни въпроси, маркетинг, сигурност на данните

Износители от САЩ – съответствие с разпоредбите, правни въпроси, маркетинг, сигурност на данните
Износители от САЩ – съответствие с разпоредбите, правни въпроси, маркетинг, сигурност на данните – EVS Translations

Често когато мислим за износ в чужбина, в съзнанието ни възниква картината на корпоративни гиганти, използващи товарни кораби, които придвижват огромни товари от място на място; но истината е, че изнасянето на продукти от САЩ става по много по-разнообразни начини. От всички компании, които изнасят стоки от САЩ, само 7 085 (2,5%) имат повече от 500 служители, докато съществуват почти 150 000 компании (52,1%) с по-малко от 100 служители (без да се включват тези, чиито брой служители е неизвестен). При положение, че 95% от световния пазар е извън САЩ и световната търговия се очаква да продължи да нараства с 4% или повече през 2018 г. и 2019 г. (и нараства стабилно с 4,8% от 1990 г. насам), възможността за растеж е очевидна. Разбира се, нужно е и още нещо, освен просто да разполагате с добър доставчик на сайтове за електронна търговия и уебсайт, който да се превежда на испански например. По-долу предлагаме на вниманието ви 4 аспекта, които малките или стартиращите износители трябва да разгледат.

Партньори

Намирането на подходящи партньори е от съществено значение за търговията, но за да откриете правилните партньори, които да допълват бизнеса ви, трябва буквално да говорите техния език. От простото създаване на контакти, първите стъпки при стартирането на съвместната работа, през процеса на провеждане на преговори и сключването на окончателни договори, използването на правилния език по правилния начин може както да улесни сключването на сделка, така и да я провали. Освен това, тези ваши умения може да покажат вашето уважение и сериозност при работата с реномиран партньор. Представете си следното: ако някоя неизвестна чуждестранна фирма се свърже с вашата компания, използвайки неправилен, развален английски език, ще възприемете ли тази фирма за надежден бизнес партньор?

Съответствие с разпоредбите

Независимо дали изнасяте козметични продукти, текстил, строително оборудване или лекарства, познаването на ограниченията и разпоредбите на мястото, където изнасяте вашите продукти, е жизненоважно. Някои страни изискват специфична документация за продуктите, а други забраняват доставката или вноса на конкретни продукти; като износител, отговорността ви е да знаете, разбирате и спазвате всички разпоредби за доставка. Например, особено при вноса на лекарствени продукти в ЕС, кандидатът трябва първо да бъде оторизиран, като предостави информация за употребата/ производството на продукта, помещенията, техническото оборудване, контрола и съхранението на продукта и най-накрая – да докаже, че сертифицирани специалисти са ангажирани да осигурят качеството. Освен това преводите на цялото Обобщение на характеристиките на продукта (SmPC), Листовката с упътване на пациента (PIL), приложението за етикетите и т.н., изискват одобрение от държавите-членки, които използват общо 24 официални езика (както и норвежки, и исландски) и това може да се стори обезсърчително препятствие за всички износители. Способността да разберете и да следвате процесите, независимо от езиковите различия, значително ще ви помогне да изнасяте безпроблемно продуктите си.

Правни въпроси и маркетинг

Лицензирането може да се разглежда като лесна стратегия за проникване на нов външен пазар, съчетана с по-малък риск и разходи, отколкото преките инвестиции, но международните адвокати се намесват, за да защитят интересите и имуществото на двете страни и често се договарят за езикова клауза, която посочва коя версия на документа ще има предимство в случай на несъответствия, като, естествено, е за предпочитане, езикът на вашия бизнес да е приоритетен. Освен това в Канада например, Законът за официалните езици изисква английският и френският език да имат еднаква тежест, което означава, че всички юридически споразумения, включително лицензионните споразумения за крайни потребители, придружаващи софтуера и уебсайтовете, трябва да бъдат предоставени и на двата езика.

Маркетингът на продуктите ви е абсолютна необходимост; но пословичният път е постлан с епични маркетингови провали, основани на грешки в превода. Като започнем с нашумялата фраза на Ford, която в оригинал звучи „Всеки автомобил има висококачествен корпус“, а на холандски е преведена „Всеки автомобил има висококачествен труп“ и стигнем до компанията Coors, чиито рекламен слоган Turn It Loose (Освободи го) е преведен на испански „Ще те хване диария“, съветът да се уверите, че вашият маркетинг предава правилното съобщение съвсем не е излишен.

Сигурност на данните

С прилагането на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR), компаниите, които специално искат да изнасят за ЕС, трябва да поемат по-твърда, проактивна позиция по отношение на сигурността на данните. Тъй като новите правила засягат не само компаниите, базирани в ЕС, но и онези, които извършват бизнес в ЕС, потенциалните износители ще трябва да адаптират стандартите си за сигурност на данните и наличието на данни, за да отговарят на тези нови разпоредби. Като цяло, компаниите ще трябва да бъдат: по-отворени към ролята на защитата на данните в изграждането на системи; по-уверени по въпроси, свързани с уведомления за нарушения на сигурността; по-отговорни по отношение на използването и преносимостта на личните данни, и по-склонни да въведат правото данните да бъдат забравени. Както и при останалите области, информацията по този въпрос също ще трябва да бъде локализирана за потребителите, независимо от езика.

Като вземем под внимание всичко това, очевидно е, че при наличието на технологии, електронна търговия, както и при продължаващото нарастване на глобалния пазар, потенциалът за американските износители е огромен; но, както и при много други аспекти на бизнеса, това зависи от способността да разполагате и да използвате правилните инструменти, за да се възползвате от ситуацията. В този смисъл работата с надежден и опитен доставчик на езикови услуги може значително да допринесе за успеха на всяко чуждестранно начинание.

В EVS Translations човешките експертни познания се съчетават с технически иновации, за да осигурят интелигентни езикови решения, сертифицирани по ISO и съвместими с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), които помагат на бизнеса да въведе пътна карта за интернационализация. Чрез повече от 25 годишно партньорство със световни компании сме разработили всеобхватен подход към превода, който обхваща основните критерии за надеждно предоставяне на услуги. Ефикасни щатни екипи във всички критични области на проекта правят сложното и разнообразно съдържание достъпно за всички ваши глобални заинтересовани страни, независимо от езиците, които говорят.