10.04.2017

Джава / Java

Джава / Java
Джава / Java – Дума на деня – EVS Translations

Java или Джава е един от най-популярните програмни езици, използван миналата година от 9 милиона програмисти, и езика, избран за приложенията за Android.

Неговата популярност и широк обхват се дължат на факта, че той се научава и използва лесно, както и на неговата гъвкавост − Java може да се използва за създаването на малки аплети за една отделна уеб страница, както и за създаване на сложни приложения, използвани на отделен компютър, или такива, разпространявани между сървъри и клиенти в мрежа, която има виртуална машина (Java Virtual Machine или JVM).

Езикът Java е създаден през 1991 г. от Джеймс Гослинг в Sun microsystems и е предназначен за индустрията на цифровата кабелна телевизия. Първоначално Гослинг нарича езика Oak (дъб) на дъба, който растял пред офиса му. Евентуален спор за търговската марка с Oak Technology довела през 1995 г. до усилен брейнсторминг, на който присъствали всички членове на групата, която работела активно по новия език, и тя съставила списък с около 10 евентуални имена за този лингва франка на Sun. Този брейнсторминг по-късно е описан от Гослинг така: „Много хора просто крещяха думи“.

И така, откъде се е появило името Java и как е влязло в списъка с имената победители?
Артър ван Хоф, главен инженер на проекта, обяснява: „Събранието вече продължаваше часове, а той [Крис Уърт] пиеше чаша кафе от марката Peet’s Java и посочи Java като пример за още едно име, което никога няма да пасне“.

Точно така − предметно ориентираният език е наречен на кафето и по-конкретно на силните, тъмни, сладки кафени зърна, отглеждани на остров Ява и близките до него индонезийски острови.

Смятало се, че името на новия бранд лесно ще премине през изискванията за търговска марка, било посрещнато положително при маркетингови тестове от фокус групи и по-късно същата година Sun Microsystems пуска на пазара първото публично приложение на програмния език под името Java 1.0.

Вестник San Jose Mercury News пише в броя си от март 1995 г. за инвестициите, вложени в разработването на езика, както и за дългия процес на избор на име: „Java е резултат от шестгодишен труд, почти толкова промени на името и милиони, милиони долари“.

В изданието PC Week е публикуван преглед на основните характеристики и употреба на езика: „Програмистите могат да използват езика Java на Sun, за да създават приложения, работещи на машините на клиентите и да получават достъп до файлове чрез широкоразпространени корпоративни мрежи и интернет, сякаш са съхранявани на локалния твърд диск“.

Кафето Java е описано за пръв път в английския печат през 1764 г. в творбата на Адам Андерсън An historical and chronological deduction of the origin of commerce (Историческа и хронологична хипотеза за произхода на търговията): „Дванадесет хиляди триста шестдесет и осем паунда от кафето мока: до такава степен бяха подобрили тяхното кафе Java“.

По-късно терминът Java започва да се използва в английския език като дума за кафето по принцип (записан е за пръв път през 1805 г. в американския жаргон), а 22 години след първата му поява логото на Java с чашата кафе е почти навсякъде.