26.07.2022

Колко квалифициран е вашият екип от външни преводачи?

 Колко квалифициран е вашият екип от външни преводачи?Когато разполагате със съдържание, за чието създаване екипът ви е работил усилено – независимо дали това е видео съдържание или необходима документация – искате да сте сигурни, че вашият доставчик на преводачески услуги може да ви помогне да го пресъздадете на нов език със същия висок стандарт. Какво е необходимо, за да го постигнете?

Разбира се, като доставчик на преводачески услуги, ние ще се застъпваме за използването на професионален преводач – някой с подходящите квалификации и опит. Може да има огромна разлика в качеството на работа и обслужване между квалифицирания и неквалифицирания преводач.

 

Неопитен преводач срещу професионален преводач

И така, каква е разликата между неопитния преводач и професионалния преводач? И как тези разлики са от полза за крайния потребител на съдържание?

Неопитните преводачи може да се затруднят да разчетат изходния език и да пресъздадат по естествен начин съдържанието на родния си език. Съдържанието на целевия език може да звучи тромаво или да стане трудно за четене, защото преводачът не е могъл да се отдалечи от граматичните структури на изходния език и избора на думи.

Това е умение, чието изграждане отнема време. Професионалистите са довели това умение до съвършенство.

Специализираният преводач не само преработва съдържанието, за да бъде четено така, сякаш е създадено на неговия роден език, но може да го направи в кратки срокове и да го предаде навреме.

Нещо повече, професионалните преводачи са компетентни в областта на технологиите. Те работят в преводачески софтуер среда, която им помага:

  • Да се придържат към стиловите ръководства на клиента
  • Да имат достъп до терминологични бази данни
  • Да поддържат последователността на превода

 

Ако преводачът работи с 20 000 думи, възможно е да не си спомни как е избрал да преведе конкретни термини или фрази, които са се появили по-рано в съдържанието. Когато един и същ термин от източника се превежда по различни начини, това може да бъде объркващо за читателя. Преводаческият софтуер отбелязва повтарящите се термини, така че преводачът всеки път да може да избира точния превод.

Това е отлична новина за крайния читател и потребителското изживяване. Безупречна четливост, последователност и финес – това получавате, когато ползвате услугите на професионален преводач. И това е, от което се нуждаете, ако искате хората да възприемат определено съдържание или ефективно да усвоят дадена информация.

 

Квалификации и сертификати в EVS Translations

Екипът от преводачи на EVS Translations участващи в процеса на превод имат проверими квалификации, които отговарят на изискванията на стандарта ISO 17100 – международно приет стандарт за преводачески услуги. Само експерти в специализирани области с висше образование и няколко години професионален опит в своята област преминават през процес на систематичен подбор. EVS Translations разполага със специфични профили, които идентифицират действителни/целеви умения за установяване на изискванията за въвеждане/обучение на участващите страни. Минималните изисквания се определят в зависимост от длъжността.

 

Обучение на преводачи в EVS Translations

В EVS Translations нашата програма за обучение на вътрешни служители обхваща обучение по специализирани теми (приблизително 20 обучителни курса годишно) и обучение, посветено на инструменти, свързани с превода (приблизително 100 обучителни курса годишно). Освен това, EVS Translations с радост осигурява преводачи и друг персонал, който да се срещне с клиента за възможности за обучение, начални срещи, уебинари или проекти за превод на място за поверителна или секретна информация.

Все пак всеки преводач трябва да започне отнякъде и да натрупа практически опит. За неопитни преводачи предлагаме стажове за превод в специализирани области, като финансов или технически превод, където кандидатите работят в тясно сътрудничество със своя ментор и след това се обучават, за да станат младши преводачи.

За да научите повече за това как подкрепяме бизнеса с глобална комуникация, свържете се с нашия екип днес. Или ни последвайте в LinkedIn, за да научите повече за нашия екип и работата, която извършва.

EVS Translations UK Ltd.
+44 (0)115 964 4288

EVS Translations USA Inc.
+1 404-523-5560

EVS Translations GmbH
+49 69/82 97 99-99

Photo by Brooke Cagle on Unsplash