22.11.2018

20 години служба за гарантиране качеството на преводите – поздравления, QSD e.V.

20 години служба за гарантиране качеството на преводите – поздравления, QSD e.V.
20 години служба за гарантиране качеството на преводите – поздравления, QSD e.V. – EVS Translations

Като говорител на преводаческата индустрия, Qualitätssprachendienste Deutschlands e.V.  (Немска асоциация за качествени езикови услуги), известна накратко като QSD, насочва усилията си на национално и международно равнище в насърчаване на по-добрата комуникация и признание за сектора.

Като организация за връзка на онези, които поръчват езикови услуги, асоциацията помага за по-доброто ориентиране сред джунглата от оферти. Всички членове са доставчици на преводачески услуги, сертифицирани по ISO 17100 или действащи в съответствие със системите за осигуряване на качество на този стандарт и заедно се стремят да гарантират висок професионализъм в областта на преводаческите услуги.

Г-жа Хайке Лайнхаузер*, президент на Qualitätssprachendienste Deutschlands e.V., споделя опита си от работата в асоциацията и хвърля известна светлина върху успехите и целите на организацията.

Мотивация за основаването на асоциацията като първа по рода си

От името на Европейския съюз на асоциациите на преводаческите компании (EUATC), основният инициатор и основател Енрике Лопес-Ебри създава QSD през 1998 година. Това означава, че германските преводачески компании, които в крайна сметка се бореха да си извоюват положителен имидж на европейско равнище, вече бяха официално представени на национално ниво. Според г-жа Лайнхаузер, която играе активна роля в асоциацията още от самото начало: „Целта беше да се отдалечим от термина „преводаческа агенция“ и убеждението, че доставчиците на преводачески услуги не създават добавена стойност, а само купуват и продават преводи. Трябваше да постигнем разграничение между преводаческите агенции и интегрираните преводачески компании, които се съобразяват с конкретни принципи за качество.“

Значението на качеството за превода

„Качеството означава да разберете от какво се нуждае клиентът и да го направите“, казва Лайнхаузер. Следователно терминът „качество“ далеч надхвърля качеството на крайния продукт, в случая специализираните преводи, и се отнася до цялата предоставена услуга. Това означава да мислите: „Какво иска клиентът. Как можем да го зарадваме? Ключът е добре функционираща система за управление на качеството, която дава възможност за съвместно партньорство с цел постигане на оптимален резултат при превода. Това също означава разбиране и способност за осигуряване на различни нива на качество. Скоростта по-важна ли е от отнемащото много време усъвършенстване на текста?“ За да затвърди професионалния стремеж към качество в преводаческата индустрия, QSD става част от комитета, участвал в създаването на стандартите за преводачески услуги (ISO 17100) на Германския институт за стандартизация DIN и има значителен принос за появата на съществуващия стандарт.

Правилно възлагане на поръчки за превод

„Целият пакет е от значение!“ Това е съветът, които Лайнхаузер дава на компаниите, които искат да поръчат преводачески услуги. Важно е да обърнете внимание в коя област или услуга се специализира компанията и дали това отговаря на вашите собствени преводачески нужди. Преводаческите компании, които са членки на QSD, могат да разчитат без колебание на добре обмислено управление на качеството, като спазват вашите изисквания при обработката на поръчките ви за превод. Друг важен въпрос обаче е „Дали емоционалният климат е добър?“ Още шест съвета за търсене и избор на доставчик на езикови услуги можете да намерите тук.

Поздравления, QSD! И накрая, като членка на асоциацията, EVS Translations поздравява QSD по случай 20-та годишнина от създаването й и й пожелава да постигне голям успех в своята мисия за професионализиране на преводаческата индустрия и по-нататъшно развитие на общия стандарт за качество. Напред към следващите двадесет години!

За въпроси, свързани с качеството на преводите и безпристрастен съвет относно избора на подходяща преводаческа компания за вашия проект за превод, моля свържете се с г-жа Хайке Лайнхаузен на адрес info@qsd.de.

Прочетете също и нашата бяла книга по темата „Какво е качеството на преводите?“ с акцент върху фармацевтичния и медицинския сектор. Поискайте безплатен екземпляр тук.

*Хайке Лайнхаузер е дипломиран преводач и е съоснователка и изпълнителен директор / собственик на международната текстова агенция Leinhäuser Language Services GmbH в Мюнхен повече от 20 години. Преди това в продължение на седем години е работила като преводач и ръководител на проекти в отдела за превод на Siemens в Мюнхен. От 2007 г. е президент на QSD e. V., а от октомври 2018 г. е избрана за президент на EUATC.