24.11.2014

Катакана / Katakana – Дума на деня

Катакана е една от японските системи за писане. В предишни публикации в блога, сме представяли канджи (китайски йероглифи) и хирагана (фонетичната писменост), а с катакана попълваме „комплекта“ от азбуки, използвани в японския език. Видовете писменост катакана и хирагана са структурирани по един и същи начин, но се пишат различно. Например азбуката хирагана започва така:

a и  у  e  o

あ い う え お

Ka ки кkу кe кo

か き く け こ

Катакана следва същите звуци и последователност, но вместо курсивния стил на хирагана, се използват по-ъгловати букви:

a и у e o

ア イ ウ エ オ

кa ки ку ке ко

カ キ ク ケ コ

Тогава какъв е смисълът да се използва катагана вместо хирагана? Основната причина е да се изписват думи, заети от чужди езици. Прост пример е думата легло (beddo), която идва от английската дума bed, а по-нов пример е fiidobakku (обратна връзка), идваща от думата feedback.

Понякога заемките от чужди езици не се ограничават с английски думи и е вълнуващо, когато се откриват думи от различни езици в ежедневния японски език. Сред тях е думата за почасова работаarubaito, която произлиза от немската дума arbeit, думата baikin, която идва от buffet, означава шведска маса или бюфет като начин на сервиране, но към нея е добавено и окончание от думата viking (викинг), или думата ankeeto (анкета) – от френската дума enquete.

Освен това някои чужди думи са развили в японския език съвършено различни значения от оригинала, както става ясно от следните примери:

Smaato スマート

Feminisuto フェミニスト

Manshon マンション

Логично е да допуснете, че става въпрос за умна феминистка, която живее в голяма къща, но всъщност означава джентълмен, който е галантен към жените (feminisuto), слаб (smaato), който живее в модерен жилищен блок с осигурена охрана на входа (manshon).

Да се върнем към историята на катакана. Тази писменост е спомената за пръв път в английския език от Енгелберт Кемпфер през 1727 г. в превод на английски на книгата „История на Япония“ (вижте Думата на деня шинто в блога). В нея, той пише за японците и техните географски карти, като прави следното наблюдение: Другата карта беше карта на света, направена по техния специфичен начин в овална форма, а думите бяха изписани с техните букви катакана. Много имена на държави се изписват с катакана, включително имената на Великобритания и Германия Igirisu (イギリス) и Doitsu (ドイツ). Има и изключения – например Китай и Южна Корея се изписват с канджи.

Катакана се използва широко и може да ви бъде от полза, когато посещавате Япония и ви се налага да четете надписи на ресторанти и менюто в кафенетата, пълно с чужди думи. Но за да успеете наистина да се оправите в Япония, ще се наложи да понаучите и трите вида писменост, а това никак няма да бъде лесно или казано на японски това ще бъде defikaruto tasuko (difficult task).