03.06.2014

Очерк на китайската култура и бизнес етикет

китайската култура и бизнес етикет
Очерк на китайската култура и бизнес етикет

Китай: Бизнес етикет
Със славата си на дом на втората по големина икономика в света, 20% от населението на планетата, процъфтяваща средна класа и икономически растеж, достигнал поне най-високата едноцифрена степен за повече от последните десет години, Китай безспорно е страна, отворена за бизнес. Макар и съвременният свят на бизнеса да е заменил до голяма степен общуването лице в лице с дистанционна комуникация, във всички бизнес отношения все още се достига до момент, в който е необходима действителна среща лично с човека. Когато това се случи, има голяма вероятност участващите страни, особено ако идват от различни континенти, които смятат за свой дом, отчаяно да се опитат да освежат познанията си за културните обичаи на другата страна, за да избегнат неудобни моменти и смущение. Въпреки че китайските търговци са развивали бизнес със Запада в продължение на хиляди години, сдруженията между Китай и Америка и Китай и Европа винаги са подложени на висок риск от потенциално неправилно прилагане на тактики в общуването.

На повърхността, макар и да имат различни имена, много от основните концепции на бизнес етикета остават същите. Концепцията „guanxi“ се прилага към взаимоотношенията между хора, което често включва идеята за искане на услуги и връщане на услуги – принцип, подобен на западното общуване в мрежа от контакти т. нар. „networking“. Партньорите от Запада вероятно биха искали да се уверят, че всички в компанията/дружеството „са на една вълна“ и „работят синергично“, но при китайците става въпрос по-скоро за хармония и групов консенсус. В крайна сметка, дори и да изисква по-силен тон на разговор и да има по-дълбок смисъл, в Китай идеята за „mianzi“ (буквално означаващо „лице“) е сходна с идеята да се проявява уважение към другите, към тяхната позиция в рамките на организацията, както и основополагащото значение на това да се поддържа хармония на работното място.

Тези възприети сходства обаче са само привидни. В Китай споменатите основни принципи не са ограничени само в рамките на етикета на работното място, но преобладават във всеки един аспект на живота. „Mianzi“ и груповият консенсус водят до лоялност и проява на послушание до такава степен, че служителите питат своите ръководители за информация на етапи от всяка възложена задача. Макар и да е повсеместно разпространено явление в бизнеса на Запад, отговарянето на въпрос, запитване или покана с кратко и директно „не“ в Китай се смята за обидно, тъй като може да доведе до това някой да загуби лице. В България пък се предпочита ясен и еднозначен отговор, било то и отрицателен, тъй като иначе рискувате да останете неразбрани или да направите лошото впечатление, че не желаете да споделите истинската информация и увъртате. У нас естествено също високо се цени дипломатичният подход при бизнес отношения и връзка между работодател и служител, но всеки предпочита възможно най-бързо да знае истинския отговор на зададения въпрос, независимо къде се намира по йерархичната стълба.

В същото време е обичайно повечето отрицателни отговори да се дават по възможно най-любезен начин. Дори малките, въвеждащи жестове като разменянето на визитни картички следват определен протокол, тъй като съответното поведение се възприема като част от човека, неговата идентичност и съответно изграждат цялостния му имидж.
Достатъчно е да се отбележи, че при среща с чуждестранни бизнес партньори всеки иска да направи най-доброто първо впечатление и да остави дълготрайно положително такова. За начинаещ бизнес пътник из Китай това може да се окаже предизвикателство, особено ако се има предвид, че няма разделение между обществено и работно място и в действителност всяко действие се оценява спрямо отношението му към стари местни културни обичаи. Нито се очаква, нито се изисква перфектното им спазване от страна на чуждестранния посетител, но се подразбира, че другата страна следва да демонстрира уважение към местните обичаи.

Нашите екипи от експерти по общуването с китайски са на Ваше разположение, за да ви разведат из света на китайската култура и бизнес етикет.