23.01.2018

Управление на корпоративна терминология – истинската стойност на съхраненото знание

Управление на корпоративна терминология – истинската стойност на съхраненото знание
Управление на корпоративна терминология – истинската стойност на съхраненото знание – EVS Translations

Може ли да си припомните колко смущаващ бе първият ви ден на новата работа? Вероятно е било много хаотично: запознаване с нови системи и динамика, нови места и нова терминология. Разбира се, в рамките на 3 месеца до голяма степен сте се адаптирали и може би след 6 месеца работата вече се е превърнала в рутина. Но какво, ако не е така? Какво ако всеки ден усещането е като първия?

Въпреки че може да звучи абсурдно, много компании правят точно тази грешка, когато става въпрос за нуждите им от превод.

Компаниите разработват своя собствена терминология, която се прилага единствено към тяхната собствена компания/индустрия и която е съществена част от тяхната корпоративна идентичност или брандинг.

Управлението на цялостни терминологични бази данни гарантира успешна и ефективна комуникация в рамките на корпорацията, както и между корпорацията и заинтересованите страни, доставчиците и клиентите по целия свят. А когато става въпрос за комуникация с чуждестранни клонове или компании на друг език, неспособността за правилно тълкуване и разбиране на тази специфична терминология може да усложни комуникацията.

Ако дадена организация не се нуждае от цялостни преводачески услуги или разпределя нуждите си от превод между няколко доставчици, това би могло да доведе до фокусиране върху управлението на дефекти, т.е. скъпоструващ процес на поправяне на грешки.

Изучаването на специфична терминология и създаването на индивидуализирани терминологични речници отнема време. При използване на множество доставчици на преводачески услуги (или на един доставчик, който не прилага професионални стратегии за управление на съдържанието) корпорацията рискува да повтори грешките от „първия ден“: по същество компанията ви изразходва време и средства за различни доставчици на преводачески услуги, за да научават отново и отново едно и също нещо, поради което губи допълнителни ресурси в дългосрочен план, за да поправя грешките, произтичащи от тази практика.

Всички сме подложени на натиск да пестим време и пари. Правилното управление на терминологията може да доведе до повишаване на цялостната ефективност, по-добро адаптиране на вашите продукти и услуги към глобалните пазари и местните нужди, по-лесно съответствие със законодателството и стандартите и по-добро обслужване на клиентите.

Затова макар и за разработването на приложима система за управление на терминологията да са необходими първоначални разходи, то може да повиши стойността на вашите езикови активи, както и възвръщаемостта на вашите инвестициите.

Консултирайте се с екипа по преводни технологии на EVS Translations. Те могат да ви дадат подробна информация за най-добрите практики за управление на корпоративна терминология и да подпомогнат компанията ви да приложи правилните стратегии още днес.