11.07.2019

Корпоративни престъпления на белите якички и нуждата от съответствие и комуникация

Корпоративни престъпления и нуждата от съответствие и комуникация
Корпоративни престъпления и нуждата от съответствие и комуникация – EVS Translations

Когато споменем престъпления на белите якички най-напред в ума ни изникват определени имена, като например Бърни Мадоф – „Кралят на схемата на Понци“ или търговията с вътрешна информация на Марта Стюарт; по отношение на причинените вреди обаче основните засегнати лица бяха самите те или тези, които по собствено желание избраха да инвестират въпреки че знаеха рисковете. От друга страна, когато се обсъждат корпоративните престъпления винаги съществува възможността да бъдат засегнати всички заинтересовани страни – от служители, през акционери, до цялата индустрия. По-долу ще откриете някои основни примери за щетите, които може да бъдат нанесени, когато има разпадане на комуникацията и пропуск на корпоративно ниво.

  • Банкерът от Société Générale Жером Кервиел създаде изкуствено губещи сделки на хартия, за да компенсира незаконни печалби за банката. В рамките на 3 години загубите на хартия, които той (и евентуално други) създаде, достигнаха главозамайващите 7 милиарда USD.
  • Извършвани от Ник Лийсън неоторизирани сделки в продължение на няколко години и спад на борсата доведоха до края на 233-годишната Barings Bank, където Лийсън остави след себе си загуби, възлизащи на суми, два пъти по-големи от търговския капитал на фирмата, и бележка с извинение.
  • Обаче не става въпрос единствено за банки: Главният изпълнителен директор на WorldCom Бърни Еберс реши да изчисти репутацията на компанията и да достигне по-висока борсова цена след неуспешно сливане. Вътрешните одити показаха креативно счетоводство на стойност 4 милиарда USD, което доведе до въображаеми активи на стойност 11 милиарда, като последствията бяха 5100 загубени работни места, ненужни портфейли на акции и притежателите на ценни книжа получиха само 35% от стойността им.
  • И накрая случаят на Мартин Винтеркорн, главният изпълнителен директор на Volkswagen AG преди и по време на скандала с емисиите през 2015 г., когато Volkswagen умишлено програмира двигателите на 11 милиона TDI автомобила да показват неточно ниски резултати от емисии на газове по време на тестовете.

Докато всички тези случаи демонстрират различни разновидности на корпоративните престъпления, общото помежду им е липсата на комуникация, пропуски и липсата на съответствие. Сами по себе си те предизвикаха призиви за по-добър надзор и регулиране, но системата започна действително да се променя едва след голямата рецесия. В Обединеното кралство и САЩ Законът за реформирането на банките и съответно Законът Дод-Франк за реформата на Уолстрийт и Законът за защита на потребителите позволяват на правителството да упражнява по-голям надзор над банките, увеличиха запасите от ликвидни активи, наложиха по-високи стандарти за поведение в бизнеса и опитаха да разделят банковите дейности, за да предпазят потребителите. Освен банкирането (в САЩ) Департаментът по правосъдието издаде Меморандумът на Йейтс и актуализира указанията на Закона срещу корупционните практики в чужбина от 1977 г., като и двата (както и в много други държави) поставят отговорността за докладването на проблеми в ръцете на самите дружества.

Като погледнем през погледа на едно-единствено дружество това означава, че то има способността да комуникира открито, както и да надзирава всички вътрешни взаимодействия, независимо от местоположението на офиса или различните езици. По отношение на външната политика това означава, че дружеството получава възможността да работи конструктивно с много юрисдикции и регулаторни агенции, за да демонстрира съответствие.

Що се отнася до съответствието, за постигане на точния баланс е необходима комбинация от специализация, скорост и сигурност. Като специалисти по правни и финансови въпроси през последните 25 години, вътрешните преводачи на EVS Translations притежават опита, необходим за удовлетворяване на най-строгите ваши вътрешни и външни нужди от съответствие. Всеобхватните решения за машинен превод и съответствието със стандарта ISO 18587 гарантират точното обработване на големи обеми от документация, така че да разполагате с необходимите документи, когато ви трябват. Благодарение на строгите вътрешни мерки за сигурност, като например споразумения за неразкриване на информация и процеси, сертифицирани от ISO, както и пълно изпълнение на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на ЕС, можете да бъдете сигурни, че вашите данни се съхраняват, обработват сигурно и достъпът до тях е сигурен. Независимо какви нужди относно съответствието имате, EVS Translations може да разработи персонализиран план, за да удовлетвори или надмине вашите очаквания.