04.07.2019

Идея за корпоративни престъпления

Идея за корпоративни престъпления и нуждата от всеобхватни и сигурни решения за превод
Идея за корпоративни престъпления и нуждата от всеобхватни и сигурни решения за превод

По отношение на престъпленията като цяло нещата изглеждат доста ясни. Обаче си представете друга ситуация – ситуация, в която правните граници започват да се размиват и различните участници могат да имат различаващи се доклади и документи от различни юрисдикции на множество езици. Това представлява светът на корпоративните престъпления.

Тъй като включват проблеми като корупция, измами, дъмпинг на заплати, замърсяване, брандиране и интелектуална собственост, корпоративните престъпления, в сравнение с много по-простите престъпления на бели или сини якички, които по принцип включват единствено отделни лица и са с по разбираем характер, може да бъдат по-трудни за доказване, или пък за отхвърляне. Разбира се, това означава, че притежанието и използването на информация в подходящия момент, както и разбирането на законите, е от ключово значение. Благодарение на изискванията за отчетност липсата на информация не изглежда някога да е била проблем – напротив, дори по-скоро има прекалено много информация на прекалено много езици.

Належащите въпроси са: как получавате информацията, която Ви е необходима?; как я получаването бързо и точно на езика, на който Ви е необходима?; и при тези обстоятелства как можете да си гарантирате сигурност и поверителност?

Независимо колко много се хармонизират законодателствата, твърдението, че „всеки случай е различен“ е все още валидно. Докато e-discovery може да е логичната отправна точка, тя лесно може да стане непригодна, произвеждайки хиляди страници със съхранена информация на множество езици. Освен количеството, качеството на специфичната за всеки отделен случай информация също има значение. За да се гарантира, че получавате навреме информацията, която Ви е необходима, е важно да имате персонализиран план за e-discovery, който включва лингвистичния опит на специализираният в областта на правото доставчик на езикови услуги, организационните умения на екип от проектни мениджъри и уменията за събиране и обработване на ИТ екипа, който има опит в работата с бази данни с всякакви обеми.

Както вече споменахме, e-discovery може да е произвела всички документи, които са Ви необходими, но ако тези документи са на няколко езика и не са достъпни за Вас, когато Ви трябват, това не Ви помага. Решението за бърз и рентабилен превод на данни е машинният превод. Подобно на e-discovery, решенията за машинен превод трябва да бъдат пригодени да отразяват нуждите на всеки отделен клиент. Клиентите с високи изисквания например може да изискват решения за платформа за управление на преводи, дългосрочните клиенти може да предпочитат машини, обучени да превеждат със съдържание, специфично за клиента, или клиентите, които се нуждаят от преводи с оптимално качество, може да имат нужда от невронни машинни преводи, които използват търсачки, които са постоянно обучени с данни от водещи компании и специфични за сферата организации. Освен това, тъй като никоя машина не е перфектна, е изключително важно да има пост-редактор, който желае да провери качеството на резултата от машинния превод.

На последно място стои проблемът със сигурността. Работата с външни експерти винаги представлява риск: как можете да бъдете сигурни, че Вашите данни се използват сигурно и конфиденциално? За много международни дружества, особено тези, които развиват бизнес в Европа, най-основно е съответствието с новия Общ регламент относно защитата на данните (GDPR) на ЕС, което включва стъпки, като например криптиране на имейли, изисквания и регламенти за съхранение, работа с и унищожаване на данни, както и ограничения на бази данни. На ниво дружество използването на различни нива на проверка за сигурност за ограничаване на достъпа до чувствителна информация и въвеждането на споразумения за неразкриване на информация за цялото дружество трябва да се считат за добавено ниво на сигурност.

Опитите за удовлетворяване на тези 3 нужди чрез различни доставчици не е рецепта за успех за Вашето дружество или Вашите клиенти и в много случаи няма време да опитвате да разработвате персонализирано решение сами; избирането на един-единствен доставчик обаче не означава, че трябва да се примирявате с посредствен доставчик, който не удовлетворява или не може да удовлетвори Вашите нужди. Със своето наложено присъствие в индустрията в Европа и Северна Америка вече повече от 25 години, EVS Translations е достатъчно издръжлива, за да има капацитета са удовлетворява и най-големите изисквания, свързани с преводите, но и достатъчно гъвкава, за да удовлетвори нуждите на всеки корпоративен клиент. От преглеждането на бази данни и идентифицирането на важни данни за всеки отделен случай за e-discovery до бързото и ефективно превеждане на юридически и финансови документи във всички файлови формати – всичко това докато се спазват строги сертифицирани по ISO процедури по проектен мениджмънт, по осигуряване на качеството и сигурността – EVS Translations може да удовлетвори всички Ваши езикови нужди що се отнася до корпоративните престъпления.