11.09.2018

Корпоративно управление на Япония и ЕС

Корпоративно управление на Япония и ЕС - EVS Translations
Корпоративно управление на Япония и ЕС – EVS Translations

Вече е безопасно да се приеме, че новината за търговското споразумение между ЕС и Япония и незабавното намаление на митото и допълнителните намаления на митото, които ще последват, и това, от което индустриите ще извлекат полза за двете подписали страни, е напълно усвоена от глобалните пазари. Освен очевидно приятната новина концепциите за хармонизиране на защитата на данни, интелектуалната собственост и устойчивото развитие поддържат ентусиазма на ключови застъпнически организации. Но вероятно изглежда, че конкретното споразумение за хармонизиране, което може да доведе до най-значимите резултати, е това, което се пренебрегва изцяло: корпоративното управление.

Далеч не чак толкова обаятелно като другите теми корпоративното управление разглежда само правилата, практиките и процесите, чрез които се извършват и контролират дейностите. От друга страна, ако се погледне към информационната справка на Европейската комисия, е лесно да се види влиянието, което тази тема може да има. Справката посочва, че: „ЕС и Япония се ангажират с придържането към ключовите принципи и цели като прозрачност и разкриване на информация на котирани на борсата дружества; отчетност на управлението пред акционерите; отговорно вземане на решения въз основа на обективната и независима гледна точка; ефективно и справедливо упражняване на правата на акционерите; прозрачност и честност при сделки по поглъщане.“

Все пак, за да се разбере защо това е голям проблем, е необходимо да се разберат разликите в корпоративното управление на ЕС (което в основата си е континентален модел) и корпоративното управление на Япония. Макар че Япония несъмнено има една от най-големите и най-напредналите икономики в света, в много аспекти японската корпоративна структура е сравнително по-затворена и защитена от европейската. Например за разлика от континенталния модел, при който дружествата са разглеждани често като координатор между (особено национален) заинтересованите групи, японският модел е много по-защитен, като дружествата се координират с правителството, големите банки и акционерите (но не и непременно с по-малките акционери). Освен това от административна гледна точка японският бизнес е далеч по-протекционистки, често спазва строго посочения по-горе координационен принцип, като насърчава лоялността и защитата на дружествата посредством действия като подновяване на стари договори с бизнес партньори вместо да се привличат нови партньори, предпазване на бизнес дейността от скандали от всякакъв вид или строго търсене на повишение и директори.

Както можете да си представите, дейности като тези могат да имат силно влияние върху прозрачността, доверието на инвеститорите и крайния резултат за дружеството. Занимавайки се с това през последните няколко години, ревизията на министър-председателя Шиндзо Абе (известна още като „Абеномика“), с която се въвеждат Кодекса за институционалните инвеститори и Кодекса за корпоративното управление, както и се изменя Японският закон за дружествата, дава началото на процеса, за който се таят надежди да стане постоянен чрез споразумението с ЕС: големи японски банки елиминират кръстосаното акционерно участие заради лоялността с 1,9 трилиона йени, като същевременно котираните дружества с външни директори са се увеличили от 61,4% през 2014 г. на 97,1% през 2016 г., а котираните дружества с повече от един външен директор са се увеличи от 21,5% през 2014 г. на 79,7% през 2016 г. Тези усилия за откровеност и прозрачност водят до скок във възвращаемостта на собствените капитали (т.е. демонстриране на по-добра работа с паричните средства на акционерите), като от 5,7% за последното тримесечие на 2012 г. достига до 8,2% за последното тримесечие на 2015 г.

Тези резултати показват, че е постигнат напредък, но има още работа за вършене по отношение на изпълнението, правата на акционерите, прозрачността и премахване на инвестициите за лоялност. С влизането в сила на споразумението между Япония и ЕС ще се затвърди и евентуално ще се повиши необходимостта от хармонизиране на практиките на корпоративно управление на японските бизнес дейности с тези на ЕС. Освен по-голямата откритост и прозрачност на японците е необходимо японските и европейските дружества да станат по-открити и прозрачни едни към други на собствените си езици, което ще доведе до голямо търсене на корпоративни преводачи във всички аспекти на комуникация – от съобщения за пресата до изявления от съвета на директорите до финансови отчети и споразумения. Като се вземе предвид значението на корпоративната информация за местните и глобалните пазари, както и спецификата, необходима за корпоративните правни и финансови преводи, дадено предприятие, което желае да направи най-добро впечатление в световен мащаб и да демонстрира добро управление, ще се нуждае от доставчик на езикови услуги, който има присъствие, опит и заслужава доверие, за да се справи със задачата.

EVS Translations се разви и се разрасна през последните 25 години до концепцията за предоставяне на уникален превод като услуга (ПУ) от край до край в съответствие с международните стандарти, който е перфектно усъвършенстван според всички изисквания за корпоративно управление на клиентите. Нашите уникални вътрешни екипи, технологични решения (CAT инструменти, системни интеграции, платформи и машинен интелект) и процесни иновации (варианти за автоматизиран процес за координиране и контролиране на изискването за голям обем) създават сложно и разнообразно съдържание за корпоративно управление, което е достъпно за всички Ваши акционери по света, независимо от езика, на който говорят.