07.02.2017

Латинският като език на фармацията

Латинският като език на фармацията
Латинският като език на фармацията – EVS Translations

Латинският език е получил стигмата на мъртъв език, чиито приложения в съвременния свят често са смятани за толкова полезни, колкото са полезни и писмените системи на шумерите или египетските йероглифи. И все пак, излиза че това не е съвсем вярно при по-задълбочено разглеждане.

Въпреки че вероятно няма да го чуете по улиците или да видите графити на латински, той все пак допринася много за модерното ни общество. Освен общоизвестните факти за него − като влиянието му върху много от съвременните езици и продължителната му употреба като език за литургии − латинският все още играе важна роля и в един от най-жизненоважните аспекти на съвременния свят: медикобиологичните науки и по-конкретно − фармацията.

Като се има предвид, че фармацевтичната индустрия има общи приходи от над 1 трилион долара през 2015 г. и се смята, че те ще се увеличат с още 400 000 милиарда долара през следващите 5 години, определено можем да я окачествим като една от най-големите индустрии в световен аспект. А с огромното количество и разнообразие от лекарства, произвеждани за сякаш безкраен брой физически заболявания, тя засяга значителна част от глобалната популация. По пътя на логиката, изглежда безсмислено език, който не се говори вече от хилядолетие и на който не се пише от няколко стотици години, да се използва в глобален аспект, особено когато английският се е превърнал в съвременния lingua franca. Но всъщност има основателна причина за това.

Ерата на латинския език в медицината започва през Ренесанса. Въвеждането на печатарската преса през 40-те години на 15 век съвпада с времето, когато гръцкият вече не се разбира от всички и поради това първите значими медицински трудове, които се появяват в печатен формат – тези на гръцките лекари и философи Целс и Гален − са написани на латински. А през следващите векове почти всички важни медицински трудове са публикувани на латински.

С настъпването на епохата на Просвещението късните години на 18 век стават свидетели на откриването на ваксини против едра шарка от Едуард Дженер, а медицината най-накрая е технологична и модерна. Въпреки стремителния научен напредък, вероятността от провал винаги е присъствала поради липсата на ефективен начин за комуникация на всички езици. Ако, например, германски изследовател не може да разбере по-ранни проучвания на френски и испански език, това вероятно би забавило значително написването на какъвто и да е труд, докато информацията не бъде преведена. Вместо неефективното ръчно превеждане на всяка част от информацията на множество езици, логичното решение е било да се използва общият писмен език, изоставен само няколко стотици години по-рано, който, всъщност, се оказва и езикът, използван първоначално за написването на всички по-ранни научни проучвания – дори за научните имена на всички отделни видове растения и животни.

През следващия век националните езици започват да набират сила за сметка на латинския. Изданието Вадемекум на лекарите: съдържащ симптомите, причините, диагнозите, прогнозите и лечението на заболяванията на Робърт Хупър от 1812 г. е сред първите, които предоставят информация на пациентите за това какво в действителност им предписват лекарите. Трудът съдържа само преводи от предписания на латински език и списък по азбучен ред на всички използвани лекарства с техните имена на латински и английски език.

В медицинската практика латинският език е най-добре запазен в анатомическите проучвания (едва през 1998 г. международният стандарт за терминологията на анатомията на човешкото тяло е заменен от Terminologia Anatomica, в която основните термини на латински език са свързани с еквивалентите им на английски), в диагнозите на анамнези и медицинските експертизи и в така наречения „латински на лекарите“ или болничния жаргон.

Като изключим указанията за пациентите, рецептите в Европа все още се пишат със латински съкращения, като медицинският английски, медицинският френски и медицинският немски постепенно заменят латинския като средство за комуникация в сферата на науката в световен мащаб.

А за да отговори на действителните нужди на фармацевтичната индустрия, международната преводаческа фирма EVS Translations, която работи успешно с глобални фармацевтични компании вече 25 години, предоставя решения за глобализация и управление на преводите на повече от 50 езика.
→ Кликнете тук, за да се свържете с нашия отдел за преводи в областта на фармацията