17.09.2020

Правен чатбот / Legal Chatbot

Правен чатбот / Legal Chatbot – Дума на деня – EVS Translations
Правен чатбот / Legal Chatbot – Дума на деня – EVS Translations

Много е вероятно вече да сте използвали чатбот, докато сте търсили информация онлайн или при технологична или продуктова поддръжка, но благодарение на напредъка в технологиите, машинното обучение и прилагането на теста на Тюринг, вероятно не сте го осъзнали. Без много шум и без да е необходимо да става съзнателно, използването на чатботове се е превърнало в ежедневие. И все пак, вместо просто да ви кажат къде е вашата поръчка или да насочат запитването ви по правилните канали, тези автоматизирани програми днес функционират в области, които са силно персонализирани по своята същност; една от тези области е днешният термин, Legal Chatbot (правен чатбот).

Макар да олицетворява една идея, терминът включва три думи. На първо място е думата legal, която идва от старофренската légal или директно от латинската legalis, в смисъл, че нещо „произтича от закона или се отнася до него“ и се среща за пръв път в английския език в превода на Secreta Secretorum (Тайна на тайните) от Йоханис де Каритате около 1484 г.: „силата, наречена правна… може да се открие в ръкописите.” Съкратената форма, chat, в смисъл на „приятна, неформална беседа“, произлиза от глагола chatter и по-ранната форма cheateren, в смисъл „издавам бърз, пронизителен звук (като птица) или (за човек) клюкарствам“, може да се открие в превода от Ралф Робинсън от латински на английски на творбата на сър Томас Мор „Утопия“, където той обяснява какво представлява различният вид комуникация: „Трябва да коментирам с жена ми, да бъбря с децата ми и да разговарям със слугите.” И накрая, нашата дума bot, съкратена форма на термина robot, (който – ако искате, вярвайте – всъщност произлиза от църковнославянския термин за робия (работа), означава автоматизирана програма, предназначена да се държи като човек и може да бъде проследена до появата на Интернет: публикация от 23 януари 1990 г., озаглавена, „Хейтъри на ботовете, обединявайте се!“ в alt.mud (дискусионна група в Usenet) започва с думите: „Това, което следва, е огън и жупел срещу ботовете.“

Като съберем всички тези отделни термини, получаваме автоматизирана програма, която на прост език „общува“ с хората по правни въпроси. Въпреки че подобни приложения определено имат потенциала да променят сегашния пейзаж на правни услуги, все още не бързайте да се отървавате от вашия адвокат. Както всички сме установявали в един или друг момент, чатботовете са подходящи за основни, общи задачи; но когато се изисква повече от това – или когато детайлите станат твърде технически или специфични – винаги е по-добре да общувате с действителен човек, който може по-добре да разбере индивидуалните ви нужди.

Или както пише в обстойна, но насочена към практиката публикация в сайта Thread, правните чатботове нямат за цел да заменят адвокатите; вместо това те могат да изпълняват различни юридически функции, като предлагане на формуляри, насрочване на срещи или откриване на основни подробности за случая, както и да бъдат уместна алтернатива за онези, които не желаят или не могат да си позволят традиционни правни услуги. С други думи, правните чатботове вероятно ще помогнат на правната индустрия да осигури на компаниите подходящ начин да намалят разходите, да увеличат потока от информация и да обслужат по-голям брой клиенти.