22.09.2015

Левкемия / Leukaemia – Дума на деня

Думата левкемия заема едно от първите места в списъка с думи, които никой не иска да чува, докато се подлага на медицински прегледи. За разлика от често срещаните заболявания като диабет, сърдечни болести и някои видове рак, които имат конкретен причинител, изглежда левкемията причинява тревога просто защото хората не знаят много за нея (макар само през 2012 г. с левкемия да са диагностицирани повече от 350 000 случая). Днешната Дума на деня ще ни помогне да разширим познанията си за 11-тото най-често срещано раково заболяване в Обединеното кралство.

Левкемията е рак на костния мозък, в резултат на който в организма се произвеждат твърде много бели кръвни телца. Всъщност много от симптомите на левкемията (като повишен риск от инфекции, умора и поява на необясними синини и кръвоизливи) са в резултат на пренасищане на кръвта с неразвити бели кръвни телца, които успешно изтласкват червените кръвни телца и причиняват дисбаланс в кръвта. За разлика от много други видове рак, все още не е известна причината за заболяването, въпреки че за повишен риск се смята фамилната история, тютюнопушенето, предишно излагане на химическо и радиационно въздействие или наличието на заболяването „Синдром на Даун“. Колкото до лечението, обикновено то изисква прилагането на разностранен подход, който включва химиотерапия, целева терапия, подкрепяща или палиативна грижа и трансплантиране на костен мозък.

По обясними причини е изключително трудно да се разбере от колко време съществува дадена болест, но в случая с левкемията симптомите са били описани за пръв път от Алфред-Арман-Луи-Мари Велпо през 1827 г. Стъпвайки върху това първоначално описание, немският патолог Рудолф Вирхов, който през 1845 т. забелязва наличието на изключително висока концентрация на бели кръвни телца в кръвната проба на пациент, започва да нарича заболяването Leukämie (съчетание от гръцката дума за бяло – leukos и кръв – haima). Първоначално левкемията е била смятана за болест на кръвта. Трябва да мине още десетилетие, докато друг немски патолог – Франц Ернст Кристиан Нойман, преглеждайки трупа на пациент, болен от левкемия, открива, че основното място, където се проявява заболяването, е костният мозък.

Въпреки че не е сред широко известните видове рак, левкемията може да бъде не по-малко опустошителна. Левкемията понастоящем е най-често срещаният рак сред децата, въпреки че 90% от случаите са сред възрастни пациенти. И макар смъртността сред заболелите от левкемия да е все още твърде висока, има сериозни основания за надежда – процентът на онези, които живеят десет и повече години след поставянето на диагнозата, е почти 50%. Това е значително подобрение в сравнение с 5-те процента преди 4 десетилетия.