05.07.2012

Локализация на мобилни приложения

локализация на мобилни приложения
Локализация на мобилни приложения

Нарастващата популярност на смартфоните и преносимите устройства представлява идеална възможност за разработчиците на мобилни и софтуерни приложения.

Професионалните услуги по локализация могат значително да разширят обхвата и достъпността, както и да подобрят степента на използване и приемане на един софтуерен продукт за мобилни устройства на международните пазари.

Когато даден разработчик на мобилни приложения реши продукта му да се преведе на различни езици, трябва да бъде направен анализ на ключовите характеристики на целевите пазари.

Мобилният пазар варира в широки граници в различните региони по отношение на мобилните платформи и техните версии, например Apple iPhone OS, Android OS, Blackberry OS, Maemo, WebOS, Windows.

Проектът за локализация на мобилни приложения трябва да бъде възложен на фирма за преводи, която има собствен екип от специалисти в областта на местните мобилни технологии и локализацията и опит в целевата мобилна платформа.

Процесът на локализация на мобилни приложения

  • Псевдолокализация

Псевдолокализацията (пробен превод) е метод за тестване на софтуер, който се използва за тестване на интернационализационните аспекти на едно софтуерно приложение, като целта е да бъдат открити потенциални трудности и да се определи готовността на софтуера за локализация.

  • Препоръки за адаптация

Препоръки относно характеристиките на мобилните приложения, които трябва да бъдат модифицирани, за да отговарят по-добре в социалните, културни, лингвистични, приложни и правни стандарти на целевите пазари.

  • Създаване на ръководство за стилистичните норми и терминологичен речник

Дефиниране на стила и терминологията за мобилни приложения и свързаните с тях уеб-базирани функции и онлайн маркетинг.

  • Превод на стрингове

Изваждане на съдържанието, което може да бъде преведено, от всички изходни файлове, последвано от езиков превод на всички стрингове, използвайки контекста на мобилното приложение.

  • Редакция на преведените стрингове и предлагане на варианти

Уеб съдържание, изображения, аудио и видео, бази данни, помощни файлове

  • Тестване на езика на самото устройство

Контрол на качеството от независим лингвист и от тестери на софтуер с цел проверка дали интерфейсът и преводът се визуализират правилно и дали са изчерпателни и точни в съответния контекст.

В EVS Translations можем да помогнем да разработчиците на мобилен софтуер да изведат и да позиционират добре своите софтуерни приложения на световния пазар.

Ако имате нужда от IT, web и софтуерни преводи, или необходимост от преводи на сайтове, всякаква техническа документация, спецификации, SEO оптимизация, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви в IT секторa, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.