09.05.2016

Секторът за медицински изделия и доставчиците на езикови услуги

Преводи сектор за медицински изделия
Преводи сектор за медицински изделия и медикобиологични науки – EVS Translations

Да си го кажем направо: с възрастта не ставаме по-млади. И макар да се смущаваме от този факт, това съвсем не се отнася за индустрията за производство на медицински изделия – увеличената продължителност на живота е една от движещите сили за бизнеса. Всяко зло за добро, ще кажете.

Световният пазар за медицински изделия е доста доходоносен, а поне на запад той е и доста развит. Западните производители естествено се стремят да изнасят изделията си зад граница и да наложат присъствието си в международен мащаб. Новопоявяващите се пазари са особено атрактивни, тъй като техните развиващи се системи на здравеопазване предоставят нови възможности. Това обаче не е никак лесна задача – редица фактори оказват силен натиск, включително законодателството, заплахите за интелектуалната собственост и местната конкуренция на тези новопоявяващи се пазари, която става все по-жестока. Както многонационалните фирми, така и малките и средни предприятия се сблъскват с тези проблеми в различна степен, макар много от най-големите компании да разполагат с предимството, което им осигурява присъствието на местно ниво.

Независимо че чуждестранните пазари са възможност за допълнителен растеж, пътят към него е осеян с потенциални препятствия и рискове. Затова най-ценният съвет е: познавайте своя пазар. И това означава да го познавате наистина – не просто да мислите, че го познавате. Pacific Bridge Medical, базирана в САЩ консултантска фирма за международни компании в сектора на фармацевтиката и медицинските изделия, желаещи да навлязат на азиатския пазар, препоръчва проучването на нуждите на местния пазар и избягването на твърде опростени предположения и заключения. Ако тези препоръки бъдат спазени, може да бъде избран най-подходящият пазар, а продуктите могат да бъдат замислени и предложени на пазара съобразно с това. Консултантската фирма препоръчва също внимателното проучване на потенциалните дистрибутори и осигуряването на правилните експерти в областта на законодателството.

В допълнение, в своя доклад от 2015 г. „Сътрудничеството – бъдещето на иновациите в сектора на медицинските изделия“ KPMG дава следните съвети на производителите на медицински изделия, които да им помогнат да оцелеят и да спечелят конкурентно предимство: фирмите трябва да използват повече приобщаващи иновационни модели, да си сътрудничат по-често и с по-широк кръг от партньори, както и да се стремят към по-добра интегрираност на процесите с доставчиците, партньорите по развитието и доставчиците на здравно обслужване. Предупреждава се също да се внимава за свръхзависимост от установената група от доставчици и съветва производителите да организират подходящите вътрешни компетенции, за да се справят със сложното и променящо се законодателство. Това може да изправи фирмата пред огромен брой предизвикателства, а въпросът с комуникацията между културите никак не прави ситуацията по-лесна.

Доставчиците на езикови услуги знаят, че преводите за сектора на медикобиологичните науки изискват много усилия по отношение на терминологията и съдържанието, а следователно и високо ниво на експертни познания. При тях не се допускат грешки, а ясният смисъл е от решаващо значение – въпрос на безопасност. Но проектите не винаги са с техническа насоченост и могат да обхващат целия корпоративен спектър, като започнем от регулаторните въпроси и съответствието и стигнем до връзките с инвеститорите, маркетинга и комуникациите.

За да бъдат ефективни, преводите трябва да са точни, но също и разбираеми, така че да ангажират целевата аудитория, когато това е необходимо. И ако всичко това се достави навреме, като част от безупречното обслужване на клиентите, производителите могат да комуникират с чуждестранни пазари по един последователен и професионален начин. Партньорството с доставчик на езикови услуги, който разполага с правилната комбинация от експертни познания в областта на лингвистиката, технологиите и проектния мениджмънт, е точното партньорство, което подпомага постигането на целите и растежа.