01.10.2015

Мениджмънт / Management – Дума на деня

Малко думи в английския език притежават гъвкавостта да предизвикват успокояващо и окуражаващо въздействие в един момент, а в следващия да пораждат неодобрение – днешната дума може да предизвика подобни и още много други реакции. По всичко личи, че думата management, особено в съвременен контекст, може да има почти безкрайни приложения от бизнес мениджмънт до мениджмънт на емоциите, през финансов мениджмънт и мениджмънт на екосистемите, но какво прави тази дума толкова гъвкава и къде се е сдобила с тази гъвкавост и приспособимост?

Любопитно е, че тъй като много хора асоциират мениджмънта с прилагането на прагматичен подход към дадена задача, думата в основната си форма manage произхожда от латинската дума за ръка manus. Наставката ment, дошла първоначално от френски език, всъщност идва от латинската –mentum, и е била добавена, за да затвърди крайното действие; по такъв начин думата management буквално означава „акт на менажиране, управление. И макар да е имало много специализирани дефиниции на нашата дума, като определения, свързани с талант или умение, начин на поведение, черта на характера, тези специфични употреби са останали в миналото и са били погълнати от основната дефиниция, която обикновено е свързана с управляването на човек или предмет.

Ако погледнем на това от една по-широка гледна точка, думата „мениджмънт“ наистина може да се отнася за всичко, което може да бъде управлявано. Първата известна употреба, която смятаме че познаваме най-добре, е мениджмънт на хора от бизнес гледна точка, спомената от Джон Флорио в неговия италианско-английски речник от 1598 г. A Worlde of Wordes (Свят на думите): „Мениджмънт, бизнес, маневриране, договаряне“. Епископ Джоузеф Бътлър пише в The Analogy of Religion (Аналогия на религията) (1736 г.) нещо, което много напомня текстовете в днешните книги за самопомощ: „Спокойствието и удовлетворението са естествен резултат от благоразумния мениджмънт на самите нас и нашите дела“. Като прилага схващането за бизнес отношенията към използването на земята и опазването й, Джеймс Робъртсън пръв използва нашия термин в контекста на мениджмънт на земята през 1799 г. И накрая, използвайки думата като средство за усвояване на занаят, Томас Бабингтън Маколи описва таланта на поета Джон Драйдън в издание от 1828 г. на списание Edinburgh Review по следния начин: „В мениджмънта на героични куплети Драйдън е ненадминат“.