17.04.2014

Дума на деня: Мерна единица за биологична радиация Сиверт (Sievert)

С международната мерна единица Сиверт (Sv) се измерва размерът на биологическите поражения върху човешкото тяло. Тя носи името на шведа Ролф Сиверт, радиолог, който пръв изследва биологическото влияние на радиацията. Той изобретява уред за измерване на дозата радиация, така наречената Камера на Сиверт.

През 40-те и 50-те години на 20 век мерната единица Сиверт се отнася за специфична доза радиация. Тази практика обаче вече се счита за остаряла, когато Генералната конференция на мерките и теглилките определя Сиверта за мерна единица от Международната измерителна система, с която се измерва еквивалентната за 1979 г. доза йонизираща радиация. На този принцип се измерва еквивалентът и ефективната доза чрез прилагането на измерителен фактор, специфичен за всеки тип радиация или орган в човешкото тяло, като съпоставянето е чрез най-високите нива радиация – при тежки йони и неутрони и в тестисите или яйчниците, при измерването на пораженията върху органи и тъкани. Дозата се определя от силата на източника, разстоянието от него и продължителността на излагане на радиация. Това е така, защото алфа частиците например са много по-опасни за човешките тъкани от гама лъчите, при еднакво ниво на дозата.

И понеже един Сиверт (Sv) е голяма доза, той често се измерва в хилядни и дори милионни. Според Американската агенция за защита на околната среда за нормална се счита радиация от 6,2 милисиверта (mSv) на година, докато Английското обществено здравеопазване смята, че цифрата е 2,7 mSv, абсорбирана от всички източници, като почти половината идва от околната среда, а другата половина – от медицинска диагностика и лечение. Трансатлантически полет например генерира излагане на почти 0,07 mSv, рентгенова снимка на белия дроб – 0,02, докато заради излъчванията на специфични скали Корнуол генерира годишно 7,8 mSv.
Почти 50% от всички, които са се излагали на 5 Sv, умират до един месец, докато всеки, изложен на 10 Sv, със сигурност умира. При аварията в атомната централа в Чернобил радиацията в контролната зала достигна до около 300 Sv на час, смъртоносна доза, която поразява за минути. Дори сега радиационните нива в залата на реактора са все още цели 35 Sv на час – смъртоносна доза, която поразява за 20 минути.