19.02.2019

Правилно разбиране на многоезично съдържание – мениджър по маркетинг и комуникации дава идеи

Правилно разбиране на многоезично съдържание - мениджър по маркетинг и комуникации дава идеи - EVS Translations
Правилно разбиране на многоезично съдържание – мениджър по маркетинг и комуникации дава идеи – EVS Translations

 „разпространението на информация и брошури на местни езици сред клиентите е много важен инструмент в процеса на продажба“.

Разговаряхме с един от нашите дългогодишни клиенти за предизвикателствата, свързани с разпространението на многоезично съдържание и информация на международна потребителска аудитория. Този регионален бизнес работи в технологичния сектор и изнася своите продукти по целия свят. Тук мениджърът по маркетинг и комуникации й разяснява управлението на процеса на превод като част от по-мащабна стратегия.

Вие носите отговорност за ангажиране на вниманието на глобална аудитория и предоставянето на информация, от която се нуждаят вашите международни клиенти, за да имат достъп до вашите продукти. Разкажете ни малко за вашата роля и за предизвикателствата, пред които се изправяте.

Нашата компания продава на световната публика чрез мрежа от дистрибутори, поддържана от нашия екип по продажбите. Специалистите по продажбите носят отговорност за големите географски региони и макар че има редица области, където оперират служители, за които местният език е майчин, наличието на информация и брошури за разпространение сред клиентите на местните езици е много важен инструмент в процеса на продажба, тъй като предлагаме високотехнологични продукти.

Основното предизвикателство, пред което сме изправени по отношение на преводите, е предоставянето на материали на местния език, преведени от някой, който познава достатъчно добре индустрията в която работим и нашите високотехнологични продукти.

„нашите японски клиенти обичат да усвояват много информация от постери на изложби. Впрочем, никога няма да използваме този формат в Европа ”.

На кои чуждестранни пазари работи вашата компания и кои представляват най-голямо предизвикателство от гледна точка на маркетинга?

Ние работим на всички географски пазари. Разполагаме със служители по продажбите в Европа, САЩ и Япония. Предизвикателствата нарастват, когато културите се различават от нашата. Най-трудната част е изучаването и разбирането на регионалните различия – как действат хората и с какъв тип информация са свикнали. Например нашите японски клиенти обичат да усвояват много информация от постери на изложби. Никога не бихме използвали този формат в Европа.

“Идеята да избирате различни доставчици на преводачески услуги е погрешна”

Какви практически съвети бихте дали на фирми, които искат да навлязат на нови чуждестранни пазари, но са обезсърчени от езикови и културни пречки?

Направете съответните проучвания и когато е възможно, назначете местен служител, представител или партньор. Силно вярвам в правенето на нещо от нулата. Ако позволите на страха да ви спре да опитвате, няма да има какво да анализирате и подобрявате. И използвайте служители от вашата индустрия, за които местният език е майчин, за да ви помогнат при окончателното оформяне на съдържанието, особено на ранните етапи.

Колко важна е връзката ви с доставчика на езикови услуги за вашата роля и компанията? Каква е рецептата за успех на тази връзка от Вашата гледна точка на мениджър по маркетинг и комуникации?

Както при всяка връзка, получавате толкова, колкото сте вложили. Идеята да избирате различни доставчици на преводачески услуги е погрешна. Трябва да продължите да изграждате връзката и да подавате ключови думи и професионални термини. Посветете време на четене и подобряване на текста (с помощта на вашите партньори, които говорят на майчиния си език) и не забравяйте да изпращате мнения и отзиви на вашия доставчик на преводачески услуги, за да получите най-добрия резултат в дългосрочен план.