28.07.2015

Mногоезиков превод: Какво трябва да знаете за процеса, за да изберете правилния доставчик

Преводът на документи на голям брой езици може да бъде сложен процес. За да се преведе едно ръководство за потребителя на 5 езика от английски например, ще са необходими около 12 души: 1 проектен мениджър, 5 преводачи, 5 редактори и поне 1 специалист по преводни технологии (вижте тук, за да разберете как специалистите по преводни технологии предоставят експертните си познания по форматиране и предпечатна подготовка). За разлика от превода при една езикова комбинация (напр. от испански на английски) екипът за един многоезиков превод е по-голям и изисква по-високо ниво на координираност. Освен това различните езици ни изправят пред различни предизвикателства във връзка с формата и дизайна, затова задълбоченото разбиране на проблемите, които могат за възникнат, е изключително важно. Вашата фирма разполага ли с ресурсите и експертните познания, за да ръководи този проект? Искате ли да изгубите време за координиране на индивидуални преводачи на свободна практика? Вероятно отговорът е „не“. За проект като този е логично да използвате доставчик на преводачески услуги, който ще изготви съдържанието, което ви е необходимо, като в същото време ръководи целия процес. Това ви спестява време, усилия и, без съмнение, води до по-високо качество.

Вашият доставчик на езикови услуги разполага ли с необходимите човешки ресурси, за да се справи с проекта ви?

Търсенето на доставчик на езикови услуги може да бъде тежка задача и е трудно да разберете структурата и организацията на доставчиците на преводни услуги, като просто разгледате уеб сайта им. Те варират от фирми, които извършват проектния мениджмънт вътрешно, но аутсорсват всички части на проекта, до такива, които наемат вътрешен персонал не само за проектния мениджмънт, но също и за лингвистичната работа и предпечатната подготовка. За последния тип фирми един многоезиков проект би трябвало да бъде относително проста задача, но за доставчици, които аутсорсват повечето или всички части от проекта, това би било повече от предизвикателство. Първо, защото трябва да отделят време за сформиране на екип, и второ, защото по-лесно възникват проблеми, когато екипът е разделен на части. Вероятно бихте искали да зададете на потенциален доставчик следния въпрос: Какъв екип ще сформирате за този проект? Надеждният доставчик на преводачески услуги разполага с подходящите човешки ресурси, за да гарантира добро време за изпълнение, както и че крайният срок може да бъде спазен.

Вашият доставчик на езикови услуги предлага ли подходящи експертни познания по дизайн и разбира ли проблемите, които възникват заради определени езици в проекта ви?

Многоезиковите преводи могат да бъдат предизвикателство, защото множеството езиците в един проект могат да породят различни проблеми с форматирането и дизайна. Такъв проблем е нарастването и намаляването на обема страници на целевите езици в сравнение с този на изходния език. Обемът на страниците на китайски е по-малък от този на английския изходен текст (а за символите пък е необходимо повече разстояние отгоре и отдолу), докато при френския и испанския той нараства. Специалистите по преводни технологии форматират документите за вас, така че крайното оформление да бъде безупречно.

Създаването на готови за печат документи (ръководства за потребителя, брошури и т.н.) изисква експертни познания по предпечатна подготовка. Работата с доставчик на преводачески услуги, който може да предложи тази услуга, е в полза на клиента, тъй като доставчикът разполага с необходимите експертни езикови познания, за да гарантира качеството на крайното оформление на документа. Шрифтовете също трябва да се вземат предвид – някои от тях, като Arial, може да не поддържат определени езици заради специални знаци, затова може да е необходимо да бъдат заместени.

Опитният доставчик на преводачески услуги ще разбере характерните за някои езици проблеми и ще ги обсъди с клиента. Затова липсата на каквито и да е въпроси и фокусът върху цената могат да са предупредителен сигнал за проблем.

Правилният доставчик на многоезикови преводачески услуги предоставя надеждна и цялостна услуга

Като разполага с вътрешен персонал по езиковите въпроси и предпечатна подготовка във всеки от своите международни офиси, EVS Translations предлага висококачествени преводи с проектни решения за международни предприятия.