04.09.2018

Здравето Ви се обажда: Мобилни технологии в сферата на здравеопазването

Здравето Ви се обажда: Мобилни технологии в сферата на здравеопазването
Здравето Ви се обажда: Мобилни технологии в сферата на здравеопазването – EVS Translations

С нарастващата способност на смартфоните и другите преносими устройства да се справят със сложни и разнообразни задачи и все по-нарастващата зависимост на хората от тях, не е изненадващо, че мобилната технология навлиза и в сферата на здравеопазването. Проучване на Spyglass Consulting Group установи, че 73% от болниците са в процес на развиване на мобилни стратегии за отговаряне на нуждите на комуникацията и за увеличаване на сътрудничеството; освен това 9 от 10 здравни системи планират значителни инвестиции в сигурна мобилна технология в следващите 18 месеца.

Естествено, с пазар за мобилност на здравеопазването, който се очаква да нарасне от 4 милиарда EUR към момента до 17 милиарда EUR до 2021 г., компаниите технологични гиганти развиват своите предложения за здравеопазването. Освен че просто ни съобщават ежедневните ни стъпки и пулса ни, устройствата вече могат да се справят и със задачи като свързване с монитори за кръвната захар (като например онзи свързан с iPhone монитор, който Тим Кук, изпълнителният директор на Applе – който твърди, че „здравеопазването е важна част от бъдещето на Apple“ – носи) и (в случая на Samsung) качване на данни в облака за анализ от медицински професионалисти.

За да се реализира пълният потенциал на мобилните технологии в здравеопазването, е важно да се помисли върху 3 обширни сфери: координиране, ефективност и подобрена диагностика.

Координиране

Медицинските заведения са сложни места по своята същност. Често едно отделение, като например радиология или фармацията, е твърде загрижено за собствените си дейности, за да се тревожи за действията на други отделения. Чрез използването на мобилни технологии и осигуряването на пълен достъп на приложимите страни до информация, различните отдели могат по-добре да комуникират и да обръщат внимание на проблеми в реално време, което води до по-добро и по-колективно преживяване. Apple предприема важни крачки в тази посока, най-вече като обръща внимание на координиране на грижите при хронични заболявания, като контролиране на диабет и сърдечни заболявания със своя CareKit – рамка, която може да се използва от разработчиците за създаване на приложения, които помагат на хората да контролират своите медицински състояния, като използват датчиците, камерите и изчислителните способности на мобилните устройства, и лесно да следят здравето и прогреса си, както и да споделят информация със своите лекари и съответно да координират работата на всички заинтересовани страни в медицинските грижи.

Ефективност

Американската медицинска асоциация съобщава, че около 60% лекарите в спешните отделения усещат „бърнаут“ поради огромното количество време, което трябва да отделят на административни задачи и вписване на данни – всъщност само 27% от времето им е действително посветено на грижи за пациентите. В този, както и в други случаи, мобилните устройства ще помогнат за по-добро и по-бързо вписване на данни, по-добро управление на административни задачи и повече време за грижа за пациента, докато същевременно сътрудничеството с други отдели и с пациентите започва да се усилва. Проучване на Университета в Торонто демонстрира тази повишена ефективност, като показва, че „ако техният лекар получи лабораторни резултати на своя смартфон, а не по електронната система за здравни досиета на болницата“, пациентите ще прекарват средно около 26 минути по-малко в чакане да бъдат изписани.

Диагностика:

Миналата година Apple кандидатства за патент за електронно устройство, което изчислява здравните данни и може да превърне телефон в устройство за здравна диагностика. И тъй като възможностите за използване на мобилни технологии, голям обем данни и изкуствен интелект за ранна и подобрена диагностика стават по-достъпни, все повече и повече корпорации се възползват от технологията, за да провеждат клинични изпитвания, да открият правилните пациенти, които да вземат участие в експериментални и контролни групи, да наблюдават прогреса им по време на проучването и дори по време на важни клинични епизоди, като например в моменти на депресивни състояния, епилептични припадъци или алергични реакции, за да помогнат за идентифицирането на ключови фактори за здравето и бъдещи епизоди, както и нови видове ранна диагностика, като например ранно засичане на аутизъм. Рамките на ResearchKit на Apple и софтуера CareKit са използвани за клинични проучвания с 3 милиона участници за състояния, вариращи от болест на Паркинсон до постхирургична рехабилитация и физиотерапия.

Въпреки че има много предимства на използването на мобилни устройства в сферата на медицината, няма един стандартен процес за пълното им използване. Google предвижда решение на претоварването с информация, като предполага, че сферата на здравеопазването скоро ще премине към технологията за ресурси за по-бърза оперативна съвместимост в здравеопазването (FHIR), където всички данни от електромагнитни резонанси, болници и лекари ще бъдат в поток в един стандартен формат в единична база данни, което ще даде възможност на разработчиците да развият API за здравеопазването, които да могат да се използват за достъп до набори на данни от различни системи. И тъй като Сундар Пичай, главният изпълнителен директор на Google, счита изкуствения интелект (AI) за една от най-големите сфери, в които ползите ще станат видими в следващите 10 – 20 години, компанията наистина се опитва да използва своите AI възможности за създаване на нова технологична сфера за засичане на заболявания, диагностика и лечение, и потенциално да играе роля и на пазара за здравни застраховки, следвана от други компании, които притежават значителни ресурси от потребителски данни, които могат да бъдат категоризирани като здравна информация на пациентите. Досега през 2018 най-различни технологични гиганти, включително и Amazon, навлязоха в сферата на здравеопазването с нови продукти и партньорства, целящи създаване на нов модел за прекъсване на пазара за здравни застраховки, като това доведе до по-ниски цени в здравеопазването и подобрение на услугите.

Рязка промяна се задава в здравеопазването и всички участници, фармацевтични компании, производители на медицински изделия, доставчици на услуги, здравни експерти и застрахователни компании трябва да променят своите бизнес модели толкова бързо, колкото се променят пазарите, технологиите и нуждите на клиентите.

EVS Translations е тук за да улесни резките промени и да помогне на всички участници в сферата на здравеопазването да адаптират бизнес моделите си и да следват бъдещето на тенденциите в здравеопазването, произтичащи от мобилните технологии, AI, персонализиране и голям обем данни.

EVS Translations – лидер на пазара за езикови решения за бизнеса за доставчиците на здравно обслужване, с присъствие в световен мащаб, над 25 години опит и способност за работа в различни часови зони – се фокусира върху четири зони за стратегическо партньорство с глобални компании: единствена по рода си концепция „Превод като услуга“ (ПУ), отговаряща на международните стандарти, предоставянето на технологични решения (CAT инструменти, системни интеграции, платформи и машинен интелект), иновация на процесите (опции за автоматизация на процесите за координиране и контрол на поръчки с големи обеми), консултиране (подлежащи на обжалване съвети за бизнеси, желаещи да създадат архитектура за вътрешна технология за преводи или поддръжка за развитие на поръчкови системи с машинен интелект).