22.07.2014
naj opasnoto rabotno miasto evropa

Най-опасното работно място в Европа

Тази година Европейската комисия прие новата Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014-2020 г. 6-годишната програма надгражда успеха от стратегията за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г., благодарение на която инцидентите на работното място с продължителни последствия (инциденти, водещи до отсъствие от работното място за повече от 3 дни) бяха намалени с почти 28%. Законодателството търси начини да стандартизира допълнително изискванията за безопасност на работното място в рамките на ЕС и с това да увеличи безопасността на работното място за служителите. Въпреки че прогресът, постигнат през последните години, отразява доминиращото разбиране както сред служителите, така и сред законодателите, че въпросната повишена безопасност на работното място се проявява директно чрез увеличаване на приходите, има още доста неща, които да се желаят. Миналата година над 3 млн. сериозни инцидента на работното място са се случили в държави членки на ЕС, като са причинили 4 000 смъртни случая на място.

Разбира се, не всички индустрии са под еднакъв риск. С противоречивата титла на най-опасно място за работа (на повърхността на земята) в Европа се слави строителната индустрия с честота на фатални инциденти 2,6 пъти по-висока от общата средна стойност за всички индустрии. Какво прави строителната индустрия толкова по-различна и по-опасна от останалите дейности? В общи линии има 2 отговора: същността на самата бизнес дейност и същността на компаниите, които оперират в рамките на бранша.

Един средностатистически строителен работник трябва да се справя с:

  • Работа с физическо натоварване, която изисква непрекъснато вдигане на тежести, навеждане и всякакви други движения, които носят риск от падане, спъване или друг вид наранявания.
  • Работно място, което отчасти или изцяло е изложено на капризите на времето като вятър, дъжд и сериозни температурни флуктуации, както и на дразнители, причинени от човека като прекален шум.
  • Строителни материали и инструменти, свързани с дейността, които могат да причинят сериозно нараняване и дори трагичен край, ако не се използват правилно или без да се следват подходящите инструкции за безопасност.

Типичните строителни фирми са:

  • Обикновено малки или средни предприятия (99% от индустриалния сектор) без ефективно разработени и приложени стандарти за безопасност.
  • В много от случаите неспособни да предоставят „суперструктурата“ за здравословни и безопасни условия на труд като дадена по-голяма компания.
  • Притиснати от строги крайни срокове и следователно неспособни да отделят значително количество време за обучение по здравословни и безопасни условия на работа и предпазни мерки.

Когато комбинираме опасностите за здравето и живота на строителния работник с дефицитите, които демонстрират голяма част от строителните фирми в Европа, може да се окаже предизвикателство да се предложи генерална стратегия за подобряване на условията на работа в цяла Европа. През май тази година българското правителство прие Национална програма за 2014 г. по безопасност и здраве при работа, в която са заложени важни елементи от съвременната ситуация на пазара на труда като миграция на труда и услугите, лоша работна среда, временна нетрудоспособност, работна ръка без професионален опит или стаж, нови професионални рискове и др. Що се отнася до броя на трудовите злополуки в България, статистиката, предоставена от НОИ, отчита увеличен общ брой инциденти през 2012 г. спрямо 2011 г. и намален през 2013 г. спрямо двете предходни години. През 2011 г. са регистрирани общо 2 891 трудови злополуки, през 2012 г. – 3 027 и през 2013 г. – 2 768 случая.

Допълнителен фактор, влияещ на тази и без това мрачна картина, е високата вероятност, че поради миграцията на работниците значителен процент от работната ръка на всяка компания може да не владее местния език на добро ниво. Наскоро комисарят по Ласло Андор, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, заяви, че „имаме нужда от безопасни строителни площадки и това трябва да развием“. Да подобрим практиките и прилагането им. Много често самото прилагане на съществуващите правила е това, от което се нуждаят настоящите идеи или мерки.“1 За да може една строителна фирма да гарантира, че правилата и разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд се прилагат за все по-голям дял служители, говорещи на различни езици, то тя трябва поне да направи така, че работната ръка да разбира споменатите разпоредби.

Когато искате да осъществите ефективно прилагане на съществуващите правила и да надграждате на тази основа, най-простото решение е да работите заедно с утвърдена и опитна фирма за преводи с над 20 години опит при превода на правилници и корпоративни инструкции за безопасност и здраве на работното място за предприятия по целия свят.

За професионално съдействие при преодоляването на всякакви езикови бариери потърсете EVS Translations и ние ще изготвим бързо и качествено преводи на инструкции за безопасни условия на труд, ръководства със съвети за здравословен и безопасен начин на работа, брошури и обучителни материали.
Каним ви да се срещнете с нас на 20-ия Световен конгрес по здраве и безопасност във Франкфурт, Германия през август или да се свържете с нас, за да получите повече информация за това как можем да ви помогнем да се възползвате в пълна степен от вашите програми за здраве и безопасност.
Свържете с нас на +359 (2) 980 56 68 или ни изпратете имейл още днес на: bg(at)evs-translations.com.