17.04.2014

Най-опасното работно място

Най-опасното работно място
Най-опасното работно място в глобален план е фермата с 8 пъти по-голяма вероятност за смърт по време на работа сравнено с всяко друго работно място

Разпоредбите за здравеопазване и безопасност имат за цел едно единствено нещо – да осигурят безопасни условия на труд за работниците, за да могат те да бъдат продуктивни. Въпреки че тези разпоредби имат непостоянен ефект в зависимост от индустрията и индивидуалния начин на прилагането им от страна на компанията, съществува един особен вид дейност, който поставя уникално предизвикателство пред служителите за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда поради прекалено широкия обхват на рискови елементи на работното място. Изненадващо, този сектор не е нито минното дело, нито дейността с експлозиви, а селското стопанство. Казано просто, има някаква причина най-опасното работно място в глобален план да е фермата.

За България Националният осигурителен институт (НОИ) отчита, че през 2013 г. у нас 2 768 души са пострадали по време на изпълнение на трудовите си задължения, като 82% от инцидентите са се случили на самото работно място, а 18% по време на придвижване от и до работното място. „Преработвателна индустрия“ е секторът с най-голям дял злополуки, близо една четвърт, следван от секторите „Транспорт“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“рискове. Селското стопанство остава рисков сектор поради тежестта на последствията от трудови злополуки и сравнително голямата продължителност на възстановителния период за пострадалите служители. Работата във ферма на практика комбинира рискове като излагане на неблагоприятни метеорологични условия, шум, както и преумора, с рисковете на производствената дейност (електричество с високо напрежение, тежки машини, инструменти и т.н.). Освен тези проблеми за осигуряване на безопасността съществува и проблемът с използване на химически вещества и пестициди, които са включени в списъка с опасности на работното място с потенциално фатален край. Вследствие на това:

  • За работниците във ферми съществува 8 пъти по-голяма вероятност да изгубят живота си по време на работа отколкото работници в други сфери;
  • Повече от 10% от работната ръка в сферата на селското стопанство е вероятно да претърпи сериозно нараняване на крайник;
  • 8% от фермерите ще бъдат изложени на електрически ток с високо напрежение по време на цялостната си работа и около 62 работници във ферми има вероятност да загубят живота си вследствие на токов удар;
  • Причината за най-високия процент инциденти на работното място във ферма е най-често срещаното оборудване: тракторът е виновен за 37% от всички инциденти във ферми.

Широкият спектър от заплахи, свързани с работата, кара фермерите и собствениците на производителни звена да са особено загрижени за здравето и добруването на своите служители. Основен момент в предоставянето на ефективни стандарти за безопасност е да се гарантира, че хората, които са наети, са запознати със и прилагат разпоредбите за здраве и безопасност във връзка с оборудването, което използват. Работници-мигранти от своя страна са предизвикателство що се отнася до проблеми на безопасността в среда на селско стопанска дейност. Факт е, че се наблюдава напредък в на тази група служители като въвеждането на материали на испански език, превод на испански на документи на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (OSHA), но липсват доказателства, че тези общи усилия имат широко разпространено въздействие. Ето защо логичната алтернатива е да се мисли за конкретен случай и да се действа в малък мащаб.

За да бъде една селскостопанска или производствена дейност продуктивна и наистина да увеличава капацитета си, е необходимо работещите в сферата да са работоспособни и в безопасност. Както споменахме по-рано, най-добрият начин да гарантирате, че Вашите служители са в добро здравословно състояние и работят в подходящи условия, е да сте сигурни, че те са прочели и разбрали съответните разпоредби за здраве и безопасност. И така, най-добрият начин да се уверите, че информацията, която предоставяте на персонала си, е разбираема и ще бъде прилагана на практика, е да я изготвите в подходящ, лесен за четене формат, на точния целеви език с помощта на специализирана фирма за преводи с опит като EVS Translations.
Каним ви да се срещнете с нас на 20-ия Световен конгрес по здраве и безопасност във Франкфурт, Германия през август или да се свържете с нас, за да получите повече информация за това как можем да ви помогнем да се възползвате в пълна степен от вашите програми за здраве и безопасност.