10.11.2020

С поглед към 2021: Как вашият бизнес ще управлява нарастващото търсене на преводи?

С поглед към 2021: Как вашият бизнес ще управлява нарастващото търсене на преводи?
С поглед към 2021: Как вашият бизнес ще управлява нарастващото търсене на преводи?

В началото на 2020 г., когато пандемията от коронавирус се разпространи из цяла Европа и САЩ, компаниите се поколебаха дали да дадат зелена светлина за нови бизнес проекти, особено пред перспективата за загуба на работни места. През следващите месеци на годината обаче много хора решиха да осъществят плановете си за надграждане и растеж на бизнеса, а за някои това означава навлизане на нови задгранични пазари. Търсенето на продукти или услуги в нова държава може да представлява доходоносна възможност и да помогне на компанията да адаптират растежа към бъдещите потребности или да се справят с проблеми или мудност на вътрешния пазар, въпреки че това рядко преминава без рискове и предизвикателства.

Разрастването в международен план означава изграждане на многоезично присъствие

Изграждането на успешно присъствие на международни пазари изисква способността за безпроблемно предоставяне на многоезично съдържание и комуникации чрез множество офлайн и онлайн канали. Това никак не е лесно и финансовият директор може да постави под въпрос нарастващите междуфирмени разходи за свързаните с тях услуги за превод и локализация. Вашият бизнес се нуждае от стратегия. От създаването на ефективна технологична инфраструктура, предназначена за условията на глобализация, до решаването кога, къде и как да се внедрят MT решения или езикови работни процеси с човешки ресурс, цялостните решения гарантират, че разходите могат да бъдат контролирани и че езиковите активи, както и технологията, ще добавят стойност, вместо да източат бюджета.

Ето 5 ключови области, които трябва да се вземат предвид при нарастване на търсенето на преводи:

# 1 Хора и процеси

Правилното управление на съдържанието по различни проекти и езици е от основно значение за всяка компания, изграждаща международно и многоезично присъствие. Дали хората и процесите, свързани със създаването на съдържание помагат за генериране на стойност в дългосрочен план? Правилното управление на терминологията, както от страна на клиента, така и от страна на доставчика на преводачески услуги, е от жизненоважно значение. Също така е важно бизнесът ясно да определя и разпределя ролите, свързани със създаването на съдържание, както и окончателното му оформяне, за да се гарантира, че няма да възникнат отклонения от стила и корпоративната терминология.

# 2 Технологична инфраструктура

Всяка компания, която планира да излезе на глобалните пазари, трябва да разполага с подходяща технологична инфраструктура, която ще улесни този процес. Един прост пример: избор на система за управление на съдържанието, която е предназначена за управление на съдържание на различни езици. Правилният избор на технологии на ранен етап помага на бизнеса да избегне проблеми, които могат да възникнат по-късно в резултат на използването на програми, които никога не са били предназначени за обработка на повече от един език. Това със сигурност важи за електронната търговия.

# 3 Автоматизация на процесите

Когато работата е регулярна, платформата за управление на преводи помага за централизиране на обработката и рационализиране на целия процес от ценообразуването до предоставянето на превода на клиента. Клиентските портали предлагат изчерпателен преглед на дейността и разходите, което води до по-голяма ефективност и помага на бизнеса да контролира разходите за преводачески услуги.

# 4 Машинен превод или човешка компетентност

Езиковите работни потоци, извършвани от хора, са предпочитаният подход за много компании, ориентирани към глобалните пазари, когато става въпрос за предоставяне на ангажиращо и завладяващо съдържание, тъй като те могат да бъдат критерий за разграничаване за потребителите. Машинният превод все още е широко разпространен в области като маркетинговите преводи с висока видимост, но технологичните решения (като MT като база за многоезични чатботове) също трябва да заемат своето място в комбинацията за превод. Независимо от това дали става въпрос за подход, ръководен от технологията или за подход, ориентиран към човешки превод, във всички случаи той трябва да бъде приложен според вида на създаваното съдържание и крайната му цел. Използването на платформи за превод, които са били обучени в конкретна тематична област или език, ще помогне да се получат по-надеждни резултати, а платформа, която работи в затворена система, а не в облак, гарантира сигурност на данните.

# 5 Използване на външен преводачески отдел

Големите доставчици на езикови услуги действат като външен преводачески отдел за международните компании. Нашият екип например, се превръща в център за търсене на преводи от всички вътрешни отдели на фирмите (например от финансовите и юридически отдели и отделите по човешки ресурси). Това може драстично да намали разходите, както и административната тежест за една компания, като същевременно позволява по-голям контрол на качеството и сигурност на данните. EVS Translations обслужва големи договори за преводачески услуги с водещи международни фирми по този модел.

Ако вашата компания търси нови международни пазари за по-нататъшен растеж през 2021 г., струва си да помислите по-рано за тези проблеми и да решите как вашият бизнес ще предоставя глобално съдържание по глобални канали по начин, който е ефективен и рентабилен. Каквото и да реши вашата фирма, новият или повишен апетит към глобализация несъмнено е вълнуващо пътуване.

Свържете се с нашия екип днес. Те могат да ви консултират относно най-добрите практики по точките, подчертани по-горе и да помогнат на вашия бизнес да изгради международно и многоезично присъствие.