15.01.2015

Нарцистичен / Narcissistic – Дума на деня

В началото на всяка година, когато хората търсят начини за подобряване на живота си, сред приоритетите им е желанието за самоусъвършенстване. Независимо от това дали става въпрос за външността, проблем със самочувствието, или по-добро опознаване на собствените потребности, хората винаги търсят начини и основания за самоусъвършенстване. Общо взето това е нещо благородно и достойно за възхищение, но както всички останали аспекти на живота, това може да бъде доведено до крайност и точно в този случай днешната Дума на деня – нарцистичен – може да ни бъде от полза.

Думата нарцистичен (narcissistic) описва нарцисизма, който по дефиниция е неестествено, нездраво, маниакално втренчване в собствените мисли, идеи и външност. И въпреки че концепцията, която стои зад думата, води началото си от „Метаморфози“ на Овидий, думата всъщност навлиза в английския език преди един век. Това става през март 1915 г. в списание „Journal of Abnormal Psychology“ в статия от Л. Е. Емерсън, спомената от М. Дъберман през 1986 г. в книгата му „За духа на времето“ (About Time). В нея авторът споделя: „Почувствах се по-добре в топлата вана, гол, като видях нарцистичното си тяло“. Две десетилетия след като навлиза в езика като медицински термин, думата нарцистичен започва да се използва по-неофициално в смисъл на личностна черта или характеристика. В книгата си от 1935 г. „Разрушителната стихия“ (The Destructive Element) Стивън Спендър пише: „Желанието да възстановя изгубеното обаяние и невинност не беше нарцистично“.

В повечето случаи днес, след век употреба, думата нарцистичен е започнала да означава малък дефект на характера, който всички притежаваме в различна степен и форма. Може би това обяснява защо едно изследване от 2014 г. показва, че въпреки че много хора правят упражнения за здраве, много от родените след 1980 г. ходят на фитнес най-вече, за да подобрят външния си вид (от 37% до 32%). Това може лесно да обясни защо американците харчат повече от 10 млрд. долара годишно за продукти за самоусъвършенстване. Нарцисизмът обяснява и днешната мания по снимките селфи, която замени някога модното самолюбуване в огледалото и ни кара всеки ден да се опитваме да уловим безупречното ни съвършенство и да го направим достояние на света.