05.04.2017

Настолна издателска дейност / Desktop Publishing

Настолна издателска дейност
Настолна издателска дейност / Desktop Publishing – Дума на деня – EVS Translations

По принцип desktop publishing (DTP) означава точно онова, което подсказва името (в буквален превод „публикуване от работния плот“) – използването на устройство на десктопа на персонален компютър, работна станция или друго съоръжение, снабдено със специален софтуер за публикуване, свързано с принтер с висока резолюция, за проектиране и производство на качествени, готови за печат или принтирани материали.

Първата компания, която се фокусира върху създаването на интегрирана система за изготвяне на документи с включването на принтер с високо качествоXerox, анонсира появата на своята система Xerox Star през 1981 г. на цена от около 75 000 долара (днешни 198 000 долара) за една базова система.

За маркетинговия неуспех на първата DTP система се съобщава във Financial Times в броя му от 3 септември 1984 г.: Когато Xerox потърси нови начини да рекламира своята революционна, но търговски неуспешна „звездна“ работна станция…, реши да се спре на нещо, наречено „система за създаване на документи“ – с други думи, издателска единица на работния плот (a desk-top publishing unit). Това е и първото споменаване на термина desktop publishing в английския печат.

През същата година, 1981 г., персоналният компютър излиза на масовия пазар с пускането на персоналния компютър на IBM, а 4 години по-късно е поставен крайъгълният камък на DTP.

Софтуерът за оформление на специализирани страници и лазерните принтери стават хит на пазара почти по същото време. Първият лазерен принтер, предназначен за пазара на стоки за вътрешно фирмена употреба („бизнес за бизнеса“) − HP LaserJet, се появява през 1984 година. Устройството, способно да принтира 8 страници за минута с високо качество, хоризонтално или вертикално и с различни шрифтове, което може да създава и графики, се появява на пазара на цена от около 3500 долара.

Следва първия софтуер за настолна издателска дейност, PageMaker, пуснат на пазара през 1985 г. от Aldus, компания, която по-късно е закупена от Adobe.

Революционната промяна, която позволява дизайн във формат WYSIWYG (това, което виждате, е това, което получавате) измества дизайна с код и изстрелва DTP индустрията напред.

В същия ден, в който Aldus анонсира появата на PageMaker, Apple обявява своя LaserWriter на среща на акционерите на 23 януари 1985 г., за първия в света мрежов принтер, който използва PostScript (език за описание на страници, създаден от Adobe Systems), достъпен на масовия пазар на цена от около 7000 долара, който дава възможност на дизайнерите да оформят цялостни страници с текст и графики на компютър и бързо да създават професионално копие на хартиен носител без съществени разходи.

Цифровите технологии навлизат в света на печата през 90-те години, последвани от първите смартфони и дигитални онлайн книги и периодични издания. През последните години преминаването от традиционен хартиен носител към дигитално публикуване се развива с висока скорост. Успешните бизнес практики включват както настолни, така и дигитални ресурси за публикуване, например корпоративни годишни отчети, ръководства с инструкции и бюлетини в електронен формат, в съчетание с рекламни материали на хартиен носител.

EVS Translations предлага разнообразие от многоезични настолни и дигитални предпечатни услуги, за да отговори на уникалните изисквания на вашия проект.

Посетете нашия сайт, за да научите повече за поддържаните софтуерни и файлови формати.