29.01.2015

Назад към природата / Back to nature – Дума на деня

Тази година се навършват 100 години, откакто изразът назад към природата се употребява в английския печат, така че изглежда желанието да се върнем към по-опростен начин на живот съвсем не е ново. През 1915 г. журналист от всекидневника The Oklahoman коментира относно студентите, като пише: „Някои от най-напредналите сред Frosch държат много на облекло от типа назад към природата (Back to Nature)“. (Frosch е съкращение на американската жаргонна дума freshman, или първокурсник, но може и да произлиза от немската дума за жаба (frosch)). Животът през 1915 г. на нас ни изглежда много по-опростен от живота ни днес, но явно това не е било достатъчно за някои първокурсници в Америка.

Изразът назад към природата всъщност е вариант на израза връщане към природата, който се появява за пръв път в печатна форма през 1801 г. Елиху Палмър, основател на Деистичното общество в Ню Йорк, пише книга със заглавие „Природни принципи или развитие на моралните причини за щастие и нещастие сред човешките същества“ (Principles of Nature, or A Development of the Moral Causes of Happiness and Misery among the Human Species) и в нея използва израза връщане към природата. Когато критикува религията и „оковите на юдаизма и християнството“, той заявява: Лекарството се състои във връщане към природата и в издигане на възгледите и представите ни над тези на теологичните абсурди, които са принизили човека до равнището на звяра“.

За Палмър идеята назад към природата означава отдалечаване от религиозното суеверие и водене на начин на живот, основан на природата и разума. Но изразът назад към природата има различни значения в зависимост от представите на отделния човек.

В книгата на Алън Вайсман The World Without Us (Светът без нас) авторът запознава читателите с вълнуващо изследване какво би се случило със света, ако цялото човешко население загине в рамките на няколко дни. Като започва с наводнения на тунелите на метрото и преминава през рухването на небостъргачите, Вайсман разсъждава върху това дали земята изобщо има шанс да се върне обратно към природата. Перспективата е мрачна – пораженията върху околната среда, причинени от хората, ще бъдат почти необратими. Дори след милиони години все още ще има следи от токсини в почвата от разлагането на химични вещества, които ще въздействат на дивата природа.

За мнозина от нас назад към природата просто описва желанието ни да избягаме от стреса и шума на съвременния живот. И понеже хората започнаха да търсят органична храна и по-природосъобразна и устойчива жизнена среда, изразът често се използва за реклама на природни продукти или проекти, свързани с околната среда.

Ако се замислим над думите в заглавието на книгата на Палмър щастие и нещастие сред човешките същества“, вярно е, че ние всички се нуждаем от време на време да си отдъхнем от света, който сме създали – трескав начин на живот, замърсена околна среда, конфликти, оправдавани с религиите. Няма съмнение, че светът също има нужда да си отдъхне от нас, но засега нямаме време да се връщаме назад към природата – време е да се върнем към реалността и да продължим да работим.