25.05.2016

Език на фокус: немски език

преводи с немски
Някои от сложните аспекти на преводите с немски език, нашият опит и съвети за клиентите, които се нуждаят от преводи с немски

Език на фокус: немски

История

Юлий Цезар е този, който в своите съчинения от 1 век пр. Хр. нарича групата от хора, живеещи около Рейн, германи. Германите говорят единствения немски език, който съществува по това време, като впоследствие той еволюира до съвременния немски. По времето на Римската империя в този език навлизат много латински думи, но те претърпяват фонетични промени. Затова днес техните корени могат лесно да бъдат объркани – например град Köln (Кьолн) произтича от латинската дума Colonia (колония). Немският език е част от семейството на западногерманските езици, към което спада и английският. Затова не е изненадващо, че в него са навлезли много немски думи. Някои от тях са: Dobermann (доберман), masochism (мазохизъм) и doppelganger (допелгангер), които могат да се открият в поредицата статии от блога „Дума на деня“.

Преводи с немски език

Разговаряхме с вътрешния ни преводач с немски език Роб, който обясни малко по-подробно процеса на създаване на отличен превод от немски език.

Един от предизвикателните аспекти при превода от немски език е изобилието от думи, които могат да означават много различни неща в различен контекст. Един особено често срещан пример е думата „Anlage“, която може да има множество значения, някои от които са система, съоръжение (производствено), създаване, приложение (на документи) и актив. Работата на преводача е да определи кое значение е приложимо във въпросния контекст (а в зависимост от текста контекстът често може да бъде доста оскъден) и как да го използва по правилен начин в английския превод. С колкото повече информация разполагаме относно предмета на текста, толкова по-лесно е да се взимат подобни решения.

Съвет за клиентите

Добре е да се има предвид, че когато се превежда на или от немски език, могат да възникнат проблеми с форматирането. Например, когато се превежда от английски на немски език, текстът в документа ще се увеличи с около 20%, което ще се отрази върху цялостното оформление на документа. Вътрешните екипи по предпечатна подготовка на EVS Translations обработват документите, за да гарантират, че оформлението на документа на целевия език съвпада с оригиналния документ във възможно най-голяма степен. Това обаче не винаги е лесно, поради което комуникацията с клиента, както и високото ниво на експертни познания в областта на форматирането са от ключово значение. До каква степен може да се адаптира оформлението? Може ли дадена графика да бъде преместена, за да се помести повече текст, или трябва да се промени шрифтът? Екипите в EVS Translations ще зададат правилните въпроси, за да се създаде добре оформен и професионално изглеждащ документ.

Опитът на EVS Translations

EVS Translations е основана преди 25 години в Германия и работи със 140 от 500 от най-добрите компании в Германия, Австрия и Швейцария. Когато клиентите се обърнат към EVS Translations с проект за превод с немски език, те знаят, че работят с един от пазарните лидери за този език. Те също така знаят, че това означава достъп до най-големия екип от талантливи вътрешни преводачи с немски език.

През изминалите 25 години EVS Translations работи с различни немски многонационални корпорации, извършващи дейност в областта на производството, търговията на дребно и финансите, както и с много други чуждестранни компании, които искат да правят бизнес с тях.