13.03.2014

Международно управление на средства: офшорни дейности в Ламанша

Само допреди няколко десетилетия международната инвестиционна дейност в т.нар. „данъчни оазиси“ се смяташе за добра опция само за онези, които притежават яхти и обитават луксозни имоти. Имаше нещо мистериозно и интригуващо около този вид инвестиции – инструмент, използван от избран кръг от хора и световни бизнес експерти, за защита на благосъстоянието им от данъчни служби и международни партньори. За щастие времената се промениха и офшорните инвестиции позагубиха своята тайнственост и изключителност. Днес офшорните инвестиции се превърнаха в популярен избор на всички слоеве на обществото. Както САЩ си има своите Кайманови острови, основна европейска дестинация за офшорни инвестиции са Нормандските острови Гърнси и Джърси.
Въпреки че вече не предлагат такава потайност, офшорните активи все още имат редица преимущества. Ето някои от тях:

  • Предпочитана данъчна структура – просто казано, данъците се поглъщат от всеки доход. Офшорното присъствие може да помогне за легалното намаляване на данъчната ставка и възползването от стимули.
  • Поверителност и защита на активите – в бизнеса се изисква определено ниво на секретност, било то с цел да се забулят плановете Ви от любопитните очи на конкуренцията, или при преместване на активи при нужда. Чрез офшорните инвестиции бизнесът получава допълнителна неприкосновеност и защита.
  • Разнообразие – без значение колко разнообразни и глобални са станали икономиките, винаги ще съществуват някои геополитически търговски ограничения. Но чрез изместване на част от операциите към офшорна юрисдикция, бизнесът може да се възползва от всички потенциални възможности, независимо от местоположението.

Нормандските острови
Заради разположението си между Обединеното кралство и континентална Европа, Нормандските острови са благоприятна почва за инвестиционни възможности на практика за цяла Европа и всеки, развиващ бизнес във или със Европа. В тази категория попадат множество фирми. Една на всеки три китайски компании, включени в списъка на Алтернативния инвестиционен пазар на Лондонската фондова борса, са регистрирани в Джърси (което се равнява на 118 млрд. лири инвестиции годишно). Заради статута си на водеща банкова и инвестиционна дестинация, предоставяща на клиентите си всички удобства, включително юридическо представителство, попечителство на фондове и инвестиционна консултантска дейност, днес Нормандските острови заедно могат да се похвалят с общо 245 млрд. лири в банкови депозити, нетна стойност на активите в процес на администриране, надвишаваща 500 млрд. лири, и над 33 000 фирми.
И така, офшорното присъствие на Нормандските острови може да бъде доходно за всяка една сфера на бизнес, независимо от дейността и местоположението на фирмата; но като се имат предвид всички детайли около сложното естество на офшорния бизнес, всяко едно дружество трябва да може да предаде точно нуждите си и да разбере цялостно възможностите си.

EVS Translations е един от водещите доставчици на езикови услуги за финансови институции и корпоративни отдели, специализиран в превода на чувствителни документи като инвестиционни портфейли и анализи на пазара. Специализираните ни преводачески екипи в седем офиса разполагат със задълбочени познания по финансова терминология, а опитните ни редактори гарантират, че всички преводи отговарят на международните стандарти за качество EN15038 и ISO 9001:2008.

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.