25.07.2017

Отговорно инвестиране и доклади за устойчиви практики

Отговорно инвестиране и доклади за устойчиви практики
Отговорно инвестиране и доклади за устойчиви практики – EVS Translations

Може би сте чували за бурканите Kilner. Произведени за първи път във Великобритания от Джон Килнер през 1842 г., те са семпло, но ефективно средство, което не пропуска въздух и така предпазва вашата туршия или сладко и ги съхранява свежи. Този култов буркан е популярен сред различни поколения и може да бъде намерен в магазините за домашни потреби по целия свят.

Но дори той не е избегнал странните противоречия през дългото си царуване на най-предпочитан буркан. През 1871 г. компанията Килнер е дадена на съд заради вредните емисии, които изпуска във въздуха завода Торнхил Лий при изгарянето на въглища. Съдията, който председателства съда, отсъжда, че „никой човек няма право да пречи на достъпа до чист въздух“.

Убеждението, че търговската печалба не трябва да бъде за сметка на хората, обществото или околната среда не е нещо ново. Всъщност, през 1833 г., малко преди Джон Килнер да отвори вратите на своя завод, Законът за отмяна на робството в британските колонии е одобрен от Парламента – захарта, която вероятно ще бъде съхранявана във въпросните буркани, няма да бъде продукт, произведен от роби.

С един бърз скок до 21-ви век виждаме, че битката между изобретенията, амбицията и постигането на по-добра социално-икономическа хармония продължава. Или всъщност колективната глобална воля за постигането на този баланс набира сила? Да вземем измененията в климата. Планетата е достигнала критична точка, а много правителства и бизнеси са силно заинтересовани и се вслушват. Според статистиките на PwC (PricewaterhouseCoopers) въглеродната интензивност на глобалната икономика е спаднала „с рекордните 2,8 % през 2015 г., изпълнявайки нивата, обещани от INDC (Intended Nationally Determined Contributions – термин, използван в Конвенцията на ООН за промяна на климата, буквално означава Преднамерен национално определен принос), предложени за Париж“. Страните-членки на Г-20 предприемат стъпки към намаляване на въглеродните емисии в икономиките си и все пак има още много какво да се направи, а натискът върху правителствата и бизнеса става все по-голям.

В момента прозрачното отчитане на постигнатото от бизнеса в областта на устойчивостта е доброволно, но и все повече компании се присъединяват и въвеждат тази практика, за да повлияят на реалната промяна както с оглед на своята собствена, вътрешна ефективност, така и с оглед на общото благо. Постигането на устойчивост само по себе си се превръща в диференциращ фактор, който може да повиши стойността на акциите, тъй като компаниите се стремят да избягват риска за репутацията си от недобри практики, да реагират подходящо на изменящата се среда, да намаляват ресурсите и да се опитват да привличат и запазят инвеститорите, като им предлагат дългосрочна стойност.

EVS Translations работи с клиенти от разнообразни сектори, включително и от финансовата, технологичната, енергийната сфера и изработва цялостни портфолиа за политиките и практиките за устойчивост на тези клиенти. Това включва не само публичните отчети за устойчивите практики, но също така и документи, засягащи стратегиите за устойчивост на компаниите, вътрешните одити и документи за ангажираност в глобален аспект. За международна компания за сертифициране и тестване EVS Translations предоставя също така превода на списанията на компанията, засягащи устойчивостта, както и публикации за консултации и насоки за това как успешно да се прилагат процесите за устойчиво развитие. Всичко това се предоставя в аудио-визуални и печатни материали, така че нашите вътрешни екипи за субтитриране, форматиране и предпечатна подготовка са включени активно в процеса и предоставят едно наистина цялостно решение.

EVS Translations помага на множество бизнеси да предоставят своите отчети точно и уверено на разнообразие от чужди за тях езици. Това от своя страна може да помогне за внушаването на по-голямо доверие в международните акционери, които имат достъп до ключова информация на собствения си език. Тъй като тенденцията за отговорно инвестиране расте, а компаниите са подложени на по-щателни проверки, най-вероятно през следващите двеста години ще станем свидетели на това как неуловимата визия за истинска социо-икономическа хармония се превръща в реалност. Междувременно ние можем да помогнем на Вашия бизнес по пътя към професионално изпълнените доклади за устойчивите практики, предназначени за глобална аудитория.

Свържете се с нас днес!