12.07.2016

Отнемане на топката / Tackle

Отнемане на топката
Отнемане на топката / Tackle – Дума на деня – EVS Translations

Може би един от най-спорните фалове във футбола е при опит за отнемане на топката. И макар доброто отнемане на топката да се смята почти за изкуство, което съчетава скорост, умение и ловкост, фактът, че може лесно да бъде доукрасено (от човека, към който е приложено) и е обект на интерпретацията на рефера, това поставя фала под съмнение, оставяйки пространство за грешка и дебат. И все пак, преди да започнем спор какво е и какво не е отнемането на топката, нека се запитаме колко често се спираме, за да се замислим, какво всъщност означава самия англоезичен термин tackle или как е започнал той да се асоциира със спорта.

Всеки, който познава футбола, американския футбол или дори ръгби, разбира термина като спиране на опонента и/или отнемане на топката от него, но произходът на думата tackle е твърде далеч от света на спорта. Действието отнемане, означаващо „спъване, въвличане“, идва от средата на 14 век. Век преди това морското съществително tackle, със значение на „съоръжение или оборудване“, вече е било използвано (например при bait (стръв) и tackle (такелаж)). И макар тези значения да са твърде различни, близостта на произхода им не е: думата takel от среднонемски (за морска употреба) най-вероятно е свързана със среднонидерландската дума taken (в смисъл на физическо прикрепване).

Като още едно свидетелство на тази многоезична амалгама можем да вземем първата употреба на думата в английския език през 1486 г. в Naval Accounts & Inventories of Henry VII (Морски опис и инвентар на Хенри VII), която се отнася до немската дефиниция: Същият кораб, такелиран и натъкмен, беше предоставен на Рауф Астри.”, а първата употреба на думата във физически смисъл се появява в Речника на Ноа Уебстър от 1828 г. American Dictionary of the English Language: Борецът се счепка (tackled) със своя противник

Но да се върнем към футбола – думата е била използвана за пръв път в този контекст през1884 г., когато вестник The Daily News пише следното за един играч: Той отнемаше топката добре (tackled), риташе разсъдливо и като капитан на отбора се прояви отлично.”

По принцип отнемането на топката е трудно. За да се уверите в това, просто се опитайте да вземете топката от играч в движение, ако идвате зад гърба му или отстрани, както става обикновено. Още по-трудно става, като имаме предвид, че всяко отнемане се смята за опасно, а всеки контакт с играча до докосването на топката, всяко причинено спъване, може да се смята за фал и се основава на преценката на съдията.

Футболът може да бъде красива и вдъхновяваща игра, но тя стане бавна и трудна за гледане, това най-често се дължи на наказание, наложено в резултат на фал при отнемането на топката.