31.01.2018

Озвучаване зад кадър / Дублаж / Voice-Over

Озвучаване зад кадър / Дублаж / Voice-Over – Дума на деня – EVS Translations
Озвучаване зад кадър / Дублаж / Voice-Over – Дума на деня – EVS Translations

Съкратена форма на обширно звучащото понятие voice-over-image (звук върху картина), днешната дума на деня означава „разказ или коментар от говорител, който не се вижда“.

В буквалния си смисъл това определение звучи по-скоро генерализирано и скучно, но когато човек вникне в действителния му смисъл, може наистина да оцени важността и полезността на озвучаването зад кадър.

Да вземем например киноанонс, започващ с далечен пейзаж. Изведнъж чуваме дълбок глас, който казва нещо като „В свят на закон и ред...“ или „В град, където може да се случи всичко...“.

Макар че често приемаме озвучаването зад кадър като запазена територия на развлекателния жанр, то може да се използва също за бързо предаване на необходимата информация на чужд език.

Ако погледнем към настоящата ситуация, отдавна отмина времето, когато един-единствен „самотен вълк“ седеше зад бюро и четеше новините, отпечатани на хартия – живеем във време, в което хората искат да виждат и чуват тези, които създават световните новини, и да добият визуална представа за това какво се случва в света. Без дублаж обаче може да не успеем да разберем какво е казал председателят на Китайската народна република Си Дзинпин заради езиковите различия, нито пък изцяло да разберем ситуацията, която стои зад това, или значението на визуалните кадри, които гледаме.

Също така, като изключим касовите филми, за да постигнат по-бърза вътрешна дистрибуция и по-ниски разходи спрямо пълния дублаж, много държави предпочитат вместо това да използват озвучаване зад кадър от няколко актьори.

Както може да се очаква, тъй като днешната дума е свързана основно с радиото, телевизията и киното, първата ѝ употреба е относително съвременна. Х. К. Гипсън пръв дефинира понятието в своя труд от 1947 г. „Филмите в бизнеса и индустрията“ (Films in Business & Industry) като: „тип разказвателен запис, противоположност на живия звук“, но изминават още 9 години (тъй като телевизията става по-популярна), за да може концепцията да бъде спомената в тематично издание – „Тримесечник за кино, радио и телевизия“ (The Quarterly of Film Radio and Television), което пише следното: „[Те] станаха доста умели като говорители, извършващи „озвучаване зад кадър“, като четат коментари към неми видеоматериали или филми, които първоначално са създадени на друг език.” Както при много други професии отнема едва още едно десетилетие, докато самата работа става синоним на човека, който я извършва: в труда на Джефри Лик от 1966 г. „Английският в рекламата“ (English in Advertising) се споменава как „При сценариите този, който изговаря текстовете, често се обозначава като „коментатор“, „говорител“ или „озвучаване зад кадър“.“

Днес работата на актьорите, извършващи озвучаване зад кадър, достига стойност от близо 5 млрд. USD, където водещи са анимацията, видеоигрите и корпоративната реклама, а развлекателната индустрия е най-големият потребител с около 60 %, последвана от рекламата (19 %) и търговията (18 %).

EVS Translations предлага глобална мрежа от таланти за озвучаване зад кадър, за да предаде посланието ви на всеки език и във всеки формат.