05.10.2015

Паганизъм / Paganism – Дума на деня

Есенното равноденствие отбеляза приближаването на зимния студ и тъжния ритуал на прощаване с още едно лято. Началото на есента беше ознаменувано и с едно наистина впечатляващо събитие – Кървавата луна, която наблюдавахме миналата седмица. Такова забележително астрономическо събитие наистина подхожда на магическия дух на преход, присъщ на това време от годината. В паганизма този сезон е известен като Луна на реколтата (Harvest Moon) – когато се прибира последната реколта от полето и се складира за зимата.

Етимологията на думата paganism ни връща към посткласическата латинска дума paganismus – нехристиянска, предхристиянска религия, както я описва през 4 век Августин Блажени; думата означава и земя на езичниците, които вярват в много богове. Следи от тяхно присъствие могат да бъдат открити още през 12 век. В по-широк смисъл думата означава религия, която се различава от официалните, основни световни религии – например религиозни вярвания и практики, които не са християнски, мюсюлмански, еврейски или будистки. Точно в този смисъл думата се появява за пръв път в печатна форма в английския език през 1425 г. в превода от Джон Литгейт (монахът поет, съвременник и почитател на Джефри Чосър) на историята на Троянската война от латинския писател от 13 век Гвидо делле Колоне, озаглавена Troy Book (Книга за Троя).

Най-популярната употреба на думата „паганизъм“ е в смисъл на система от вярвания и практики, чрез които се обожествява природата, водеща началото си от древни митове и религии. Освен това терминът се счита за израз на специален афинитет или чувствителност към духовните и мистични аспекти на природата.

През 1854 г. американският преводач Орландо Уилямс Уайт, като прави тълкувания на Lectures on the true, the beautiful, and the good (Беседи върху истината, красотата и доброто) на Виктор Къзън, пише: „Когато християнската религия триумфира, тя носи хуманност заедно с дисциплина, която поставя спирачки на окаяния мистицизъм. Но колко пъти след това мистицизмът отново се завръща! Той се появява най-вече при възраждането на школите и гения на паганизма през 16 век“.

Думата паганизъм може да се използва и в смисъл на нещо древно и примитивно, на което му липсва изтънченост на стила, нещо диво, необуздано. Такъв е случаят с творбата от 1984 г. Art & Ardor (Изкуство и пламенност) на Синтия Озик:Това е религията на изкуството и точно както евреинът се чувства чужд на естетическия паганизъм на религиозния американец, точно толкова чужд се чувства той сега и на естетическия паганизъм на улицата“.