Езикът и бизнесът днес и бъдещите решения
17.09.2010

Езикът и бизнесът днес и бъдещите решения

Едуард Вик ще направи презентация на конференцията „Езикът и бизнесът днес и бъдещите решения“, организирана от Международната асоциация на езиците и бизнеса (IALB) и международната мрежа Tradulex, в Лисабон, Португалия, на 1 октомври 2010 г.

Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост
17.08.2010

Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост

Химическата индустрия е глобален сектор, което означава, че производителите на химически вещества трябва да комуникират на много езици.Нататък Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост