28.09.2012

Предаването Графити по въздуха на радио Хоризонт дискутира литературния конкурс ВИК

Наскоро, в рубриката си за култура, предаването Графити по въздуха на радио Хоризонт дискутира литературния конкурс ВИК.Нататък Предаването Графити по въздуха на радио Хоризонт дискутира литературния конкурс ВИК