16.12.2011

Как да убиеш преводач с по-малко от 10 кликвания

Ако ми дигнат кесията, какво загубвам? Смет!… но който открадне ми доброто име, той макар и сам да не забогатява от кражбата, оставя мен все пак по-беден от последния бедняк.Нататък Как да убиеш преводач с по-малко от 10 кликвания

11.11.2011

Планиране на годишните финансови отчети

Към момента онези от нашите клиенти, които участват на борсата, създават своите Корпоративни счетоводни насоки (Corporate Accounting Guidelines), в които са определени насоките за отчитане и фактуриране за фискалната година и са включени най-новите регулаторни изисквания за МСФО.Нататък Планиране на годишните финансови отчети