Методът structured authoring (структурирано изготвяне на документация) намалява разходите за преводи
03.05.2012

Методът structured authoring (структурирано изготвяне на документация) намалява разходите за преводи

Structured authoring представлява процес на систематично организиране на информацията в обособени единици, които са леснодостъпни и удобни за управление и повторна употреба.Нататък Методът structured authoring (структурирано изготвяне на документация) намалява разходите за преводи