19.01.2015

Пълни глупости / Bullshit – Дума на деня

Понятието bullshit празнува своята 100-годишнина тази година, въпреки че произходът му, дори и да не е напълно ясен и да е обвит от градски легенди, датира много по-отдавна.

Често срещано и напълно разбираемо недоразумение е това, че думата bullshit представлява комбинация от „bull“ (бик) и „shit“ (изпражнения) и от това е произлязъл изразът за гадни приказки.

Всъщност понятието bullshit всъщност е съчетание от „bull“ (лъжи) и „shit“ (изпражнения) и затова се свързва с bollocks (разликата е, че bullshit означава лъжа, която говорещият знае, че не е вярна) и навлиза в английския език през 13 век чрез думата на старофренски boul със значение на „измама, предателство, трикове“, което произлиза от латинското bulla – печат, подпечатан документ.

Думата bullshit, като понятие, което означава пълни глупости, за първи път официално се появява на бял свят в непубликувана поема на Томас Стърнз Елиът от 1910 г., смело озаглавена The Triumph of Bullshit („Триумфът на пълните глупости“). Първоначално поемата е имала за цел да се обърне към критиците на поезията на автора, които между другото я намирали за… „безвкусна… бездарна и вероятно имитирана“ и отказвали да публикуват творбите му. Неговият отговор към всички критики било простото: „За Бога, заврете си го отзад“. Когато Елиът емигрирал в Англия и творбите му били публикувани няколко години по-късно, той заместил „критиците“ с „дамите“, като значително променил смисъла на поемата, за да бъде насочена към жените, които не оценявали неговото внимание и качества.

А първата писмена препратка към думата bullshit се съдържа в редакционно писмо от 1915 г. от Пърси Уиндъм Люис, известен английски художник и автор, който прави рецензия на творбата на Елиът The Triumph of Bullshit („Триумфът на пълните глупости“) като „отлични фрагменти от ученически нецензурни приказки“.

Понятието bullshit също отрано прокарва своя път в литературата на САЩ и това става през 1928 г. в произведението The Enormous Room („Огромната стая“) на Едуард Естлин Къмингс. Къмингс е изпратен в Европа като част от Медицински войски по време на Първата световна война и в своята творба нарича войната „lotta bullshit“ (много пълни глупости).

Смята се, че думата bullshit се е употребявала доста сред войските по време на Първата световна война, като е популяризирана от войските на Австралия и Нова Зеландия, а към 1920 г. е дори част от речника на американските и британските командващи офицери и се отнася за церемониалния протокол и безсмислието на всички занимания по почистване и излъскване.

Съвременният свят разтваря широко обятията си за думата bullshit, а времената, когато тя е била табу отдавна са отминали – вместо това днес тя е позната и употребявана в почти всички части на земното кълбо и сякаш притежава лингвистичната сила да се впише във всеки контекст и да оприличи всяка ситуация.