04.02.2013

Да се отърсим от старите окови: Паневропейският петролопровод

 

Паневропейският петролопровод
Паневропейският петролопровод

С нарастването на енергийните нужди много бързо стана ясно, че Европа не може да разчита повече на неадекватни амортизирани тръбопроводи за доставката на петрол и газ. Неизбежната реалност, с която европейските правителства и вносители най-сетне ще се сблъскат, е нуждата Европа да намери нови начини за безопасно увеличаване на капацитета, като в същото време се освободи от зависимостта си от амортизираните източни тръбопроводи. Един от най-очевидните начини за постигане на тази цел е да се даде летящ старт на изграждането на ефективни и безопасни енергийни тръбопроводи по алтернативни маршрути за доставка.

Освен амортизирането на тръбопроводите и последващите го проблеми със снабдяването, съществува също и геополитически аспект на европейската верига за енергийни доставки. Нарастването на броя на тръбопроводите от най-разнообразни източници би могло да послужи за ограничаването на сегашната зависимост на Европа от потенциално нестабилните партньори от Близкия изток, както и да намали огромното влияние на Русия.

Сред всички проекти за тръбопроводи, които се обсъждат понастоящем, един от най-амбициозните и обещаващи е Паневропейският петролопровод, който представлява актуализирана версия на бившия проект Констанца–Панчево–Омишали–Триест. Този тръбопровод има за цел да транспортира каспийски и руски петрол от румънското черноморско пристанище Констанца през Румъния, Сърбия, Хърватия и Словения до крайното си местоназначение в Триест, Италия, където ще направи връзка с трансалпийския тръбопровод, както и с италианската тръбопроводна мрежа.

След като първоначално бе одобрен и подписан от европейския комисар по енергетиката и петте южноевропейски държави (Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения и Италия) през 2007 г., тръбопроводът е проектиран да отговори на различни нужди: първо, той има за цел по-висока рентабилност на енергийните доставки, като едновременно с това трябва да сведе до минимум рисковете от нефтено замърсяване в Черно и Средиземно море. Второ, един нов тръбопровод би облекчил претоварените танкерни пътища през Босфора. Освен тези логистични и икономически ползи, паневропейският петролопровод ще обуздае руското влияние над европейския пазар, като предложи алтернативен и надежден път на доставка.

За съжаление, за проект, който е стартирал при толкова благоприятни обстоятелства и чието въвеждане в експлоатация бе насрочено за едва след четири години, проблемите доста скоро станаха очевидни. Италия, най-големият индивидуален икономически партньор, осигуряващ главно пристанище за доставка в Триест, остана равнодушна по отношение на пълното завършване на петролопровода, което породи напрежение между нея и хърватските и словенските партньори. Анте Марков, главният изпълнителен директор на JANAF, дори обвини Италия в „липса на достатъчно воля по отношение на проекта“. Но независимо от непрестанните свади между партньорите, Европейската общност продължава да изтъква ползите и значението на плана за паневропейски тръбопровод.

На тазгодишната десета Европейска конференция по въпросите на газовата инфраструктура европейският комисар по енергетиката Гюнтер Ойтингер отбеляза, че Европейският съюз „разработва [своя] система за газова инфраструктура по най-добрия начин“. Той очаква също „Паневропейския план“ да бъде завършен през следващите години.

Ако имате нужда от преводи за индустрия петрол / газ или необходимост от преводи на геофизични дневници, геотехнически дневници, планове за разработване, изследвания на пластовете, доклади от експедиции, ръководства за експлоатация, покани за участие в търгове, тръжна документация, презентации, протоколи, процедури, документи за експлоатация, одити за съответствие, програми за сондиране, доклади относно находища, експлоатация на находища, технически чертежи, CAD чертежи, проектна документация, доклади от експедиции, оценки на социалното въздействие, както и всякакви други документи, отнасящи се до производствени дружества и опазване на околната среда, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви за индустрия петрол/газ, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.