05.05.2015
proekten menidjmant prevodi

Пътеводител за проектния мениджмънт при преводите

Пътеводител за проектния мениджмънт при преводите

В тази поредица от 3 части ще разгледаме проектния мениджмънт в преводаческата индустрия. След като прочетете тази статия, би трябвало да сте малко по-наясно с обхвата на работа на проектните мениджъри и защо те са фундаментална част от процеса на превод. Също така ще разберете как да работите с вашия проектен мениджър, за да си гарантирате най-добрите резултати за вашия проект. След това ще се срещнем с един от проектните мениджъри в EVS Translations, който ще ни разкаже малко повече за ролята си във фирмата.

I. Защо проектните мениджъри са от фундаментално значение за превода

II. Как да работите успешно с мениджъра на вашия проект за превод

III. Интервю: Ден от живота на нашия проектен мениджър от Обединеното кралство Беата Ковалчик

————————————————————————————

Част I: Защо проектните мениджъри са от фундаментално значение за превода

Преводът е многостепенен процес на предварителна подготовка, изготвяне и последваща обработка (описани с повече подробности по-надолу), с участие на минимум един преводач и един редактор, за да се изготви поръчката. Проектните мениджъри контролират целия процес, от създаването на първоначалната оферта и оценка на спецификациите на проекта, до окончателното предаване на превода. Те действат като връзка между клиента и екипа преводачи, като управляват проекта до окончателното му предаване на клиента.

Тъй като все повече фирми се опитват да навлязат на нови чуждестранни пазари, да комуникират със заинтересованите страни в световен мащаб или да спазват международните наредби, доставчиците на преводачески услуги изпитват нарастващо търсене на услуги за по-големи и сложни проекти. Такива проекти могат да изискват превод на няколко езика, употребата на специализиран софтуер за управление на терминологията и дори експертиза за предпечатна подготовка. Поради това е от изключително значение да разполагате с опитен проектен мениджър, който да може да контролира не само един многостепенен процес, но и такъв, в който е ангажиран голям екип от лингвисти и IT експерти.

Да вземем продуктова брошура като пример за по-сложен проект. Какви могат да бъдат изискванията за нея?

  • Клиентът предоставя специфична за фирмата терминология, към която преводачът трябва да се придържа (с цел да се поддържа идентичността на бранда);

  • Форматът на файла е InDesign;

  • Превод от английски на 8 езика; Ще бъде използван софтуер, за да се улесни управлението на терминологията (в превод от 20 000 думи този софтуер ще съобщи на преводача, че е превел специфичен термин, който се е появил преди 7 000 думи, с което ще се гарантира последователност на терминологията).

  • Редакторите трябва да сверят преведения текст с изходния текст („двуезична редакция“).

С 8 преводачи, работещи по този проект (вероятно смесен екип от щатни преводачи и щатни екипи от външни доставчици), плюс още 8 редактори, както и IT служители (или по-точно ˜„файлови инженери“), работещи по предварителното и последващото форматиране, има поне 20 души, изпълняващи тази поръчка. Прибавете към това и кратък срок и различни клиентски спецификации, които трябва да бъдат съобщени на екипа, и става ясно, че процесът ще има полза от проектен мениджър.

Тристепенният процес на изготвяне и ролята на проектния мениджър в него

Преводът на тази брошура, като всеки друг превод, се включва в многостепенния процес на превод, който може да бъде разделен на трите етапа на предварителна подготовка, изготвяне и последващата обработка. По време на този процес е от решаващо значение проектният мениджър да може правилно да координира и контролира работния процес в съответствие с ясно дефинирани фирмени и сертифицирани процеси. Това изисква способност за ефективно разпределяне на ресурси, умение за ясна комуникация и предвиждане на потенциалните проблеми, за да се спази срокът. В EVS Translations проектните мениджъри използват софтуер за управление на бизнеса, за да следят статуса на проекта и да записват цялата информация, свързана с него, в съответствие с изискванията на DIN EN 15038 и ISO 9001:2000.

Предварителна подготовка – Проектният мениджър се свързва с клиента, за да оцени изискванията за проекта. Той/тя сформира екип, като подбира най-подходящите преводачи и редактори в съответствие със специфичните нужди на проекта. Спецификациите на клиента се съобщават на екипа. Екипът по обработка на файлове подготвя файлът и го импортира в софтуера за преводи, като включва връзки и шрифтове, така че файловият формат да е съвместим със софтуерната среда на преводача.

Изготвяне – Превод, редакция и последващо форматиране (файлът се конвертира в изходния си формат или формата, посочен от клиента). Проектният мениджър гарантира, че преводачите имат достъп до всяка приложима преводна памет, стилови ръководства на клиента, глосари и референтни материали и следи придвижването на проекта от всеки от трите екипа. След завършването на превода екипът по обработка на файлове преминава през процес за гарантиране на правилното показване на съдържанието на екрана.

Последващата обработка – Проектният мениджър предава готовия превод на клиента и обсъжда с него обратната информация, ако има такава. Преводните памети могат да бъдат актуализирани.

Усилията единствено на отделни служители не могат да гарантират доставен навреме качествен превод. Винаги съществува голяма вероятност проект, като описания по-горе, да се обърка, независимо от уменията на екипа от езикови специалисти, ако той не бъде управляван по подобаващ начин. За успешен резултат се изисква ефективното изпълнение на всеки етап в рамките на опредените срокове, като всичко се контролира от проектния мениджър.