21.05.2015
петрол газ Сенегал

Новият играч на пазара на петрол в Западна Африка

В продължение на години, когато се имаха предвид енергийните ресурси в Западна Африка, фактически ставаше въпрос за 3 места – Нигерия, Алжир и Ангола. Но благодарение на скорошните открития на глобалното партньорство начело с компанията Cairn Energy, базирана в Единбург, в трансформните граници на Западна Африка, на гореспоменатите три държави може да се наложи да отстъпят място на Сенегал. След 26 години липса на сондажи крайбрежната зона на Сенегал получава голямо внимание заради намирането на петрол при проучването на кладенците SNE-1 и FAN-1 от страна на Cairn, а също така и заради откриването на залежи на газ от фирмата Kosmos Energy (като Cairn е партньор с 20% участие) в близост до бреговете на Южна Мавритания/Северен Сенегал.

Ако се разгледат резултатите от проучването сами по себе си, това може да бъде икономическа възможност за Cairn, нейните партньори, както и за целия регион. След не толкова добри резултати от проучвания откритията на Cairn от края на миналата година могат да допринесат за това лесно да се добият 1 милиард барела петрол, като от кладенец SNE-1 потенциално биха могли да се добият между 200 и 600 милиона барела висококачествен петрол, а от кладенец FAN-1, по осреднени изчисления, 950 милона барела, макар и с по-ниско качество от добития в кладенец SNE-1. Като партньор Cairn също така беше част от по-скорошните открития на крайбрежни газови залежи в комплекса Greater Tortue.

В допълнение към направените вече сондажи се правят големи планове за бъдещето. От Cairn наскоро изпратиха планове на сенегалското правителство, съдържащи детайли за действия, които трябва да бъдат предприети в следващите 3 години. Освен планираните за разработка 3 основни кладенеца (2 за тестване на ядрото и залежите и допълнителен кладенец за проучване на шелфа, най-вероятно проучвателните участъци Sirius и Soleil) в SNE-1, който е по-качественият източник, ще се проведе допълнително 3D сеизмично проучване, като надграждане на вече извършеното 2D сеизмично проучване, върху площ от над 2000 квадратни километра в зоната на блоковете Сангомар и Руфиск, за да се направи оценка на перспективите. Освен това бъдещите планове в рамките на 3-годишния период се очаква да включват допълнителни 3 кладенеца и ще бъдат заети главно с допълнителното проучване на зоната на FAN-1, проучване на шелфа или на SNE-1 в зависимост от констатациите от наблюденията на трите основни кладенеца.

Макар такива резултати да изграждат все по-оптимистична картина, определено могат да представляват предизвикателство логистичните и комуникационните проблеми, свързани с работата на място, което разполага с незначителна или никаква инфраструктура за проучвателни сондажи или транспорт и където никой не се е занимавал с проучвателни сондажи на потенциални кладенци от едно поколение насам. Въпреки че, както може да се види от тези партньорства, енергийните компании са свикнали да работят една с друга, създаването на работеща връзка със сенегалските власти и навременното изграждане на необходимата инфраструктура в приемлив вид ще изисква открита комуникация и отстраняване на езиковите бариери на местния пазар. Сенегал е многоезикова държава, която поддържа впечатляващо разнообразие от 36 езика, но от времето на колониалната епоха френският е официален език и този, с който енергийните компании, работещи на местния пазар, трябва да се съобразяват – от навлизането на пазара на петрол и газ (лицензиране, държавни наредби, партньорства) през процеса на работа и поддръжка до удовлетворяването на акционерите и крайните потребители.

EVS Translations е специализирана фирма за преводи за енергийния сектор. Ключовото предимство за вас е специализираният фокус върху превода на документи, свързани с експлоатацията, добива, рафинирането и доставката на петрол и продукти от природен газ.

Нашите щатни експерти със специализиран френски работят ежедневно по спешни и сложни проекти за превод от и на френски език. Специализираните сфери на превод при нас включват корпоративно дело, фирмени обучения, регулаторно съответствие, право, финанси и маркетинг.

С двадесетгодишния ни опит в предоставянето на услуги на енергийната индустрия и значителния брой важни ключови участници на пазара като клиенти можем да ви предложим пълния спектър от експертни познания за всички ваши езикови проекти на едно място.